ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΣΤΑ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΪΪΚΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΙΪΚΩΝ

Την Τρίτη, 04 Αυγούστου 2020 και ώρα 9:30 το πρωϊ μέχρι 2:00 το μεσημέρι, σε αίθουσα του Κοινοτικού Καταστήματος Στουρναραίϊκων, οργανώνεται και θα λάβει χώρα ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ με την πρωτοβουλία του Κοινοτικού Συμβουλίου.

Η αλήθεια είναι ότι, σήμερα περισσότερο από ποτέ, είναι ανάγκη να δημιουργηθεί ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ και στα Στουρναραίϊκα.

Γιατί ηαιμοδοσίαείναι πράξη αγάπης και απόδειξη κοινωνικής ευαισθησίας.

Γιατί τα αποτελέσματά της σώζουν ζωές, διότι το αίμα ούτε παράγεται, ούτε αντικαθίσταται.

Αυτά δηλώνει η Πρόεδρος της Κοινότητας κ. Λαμπρογεώργου Γεωργία και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Στουρναραίϊκων.

Ο Δήμος Πύλης στηρίζει τέτοιες ενέργειες και σε συνεργασία με την Κοινότητα καλεί όλους – όσους μπορούν – να συμμετάσχουν και να δώσουν το παρόν.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΪΪΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΜΠΡΟΓΕΩΡΓΟΥ