23 Ιούλ 2024 02:02

Αυτοψία του Δημάρχου – Πύλης Κωνσταντίνου Μαράβα στην Λυγαριά στο έργο της Ανακατασκευής πεζοδρομίων

Επίβλεψη, του Δημάρχου Πύλης κ. Κων/νου Μαράβα συνοδευόμενος από τον Αντιδήμαρχο Έργων κ. Κων/νο Ούτρα και τον Πρόεδρο της Τ.Κ. Λυγαριάς κ. Άρη Τσιώκο και τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού κ. Γεώργιο Τζιορτζιώτη, έκανε στην Λυγαριά για να παρακολουθήσει από κοντά τις εργασίες που γίνονται εκεί και αφορούν την «Ανακατασκευή Πεζοδρομίων στην Τ.Κ. Πηγής -Λυγαριάς» ένα έργο το οποίο χρηματοδοτείται από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΙΔΙΟΠΙ ΠΟΡΟΙ.

Ανάδοχος του έργου είναι ο κ. Νικ. Τσίνας εκπρόσωπος της Εταιρείας «Α. ΤΣΙΝΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.»

ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΥΛΗΣ