24 Ιούλ 2024 09:01

«Αυτοκινούμενο αναρροφητικό σάρωθρο απέκτησε ο Δήμος Πύλης»

tn_sarothroΈνα μεταχειρισμένο αυτοκινούμενο αναρροφητικό σάρωθρο παρέλαβε ο Δήμος Πύλης χωρητικότητας κάδου 5,0 έως 6,0m3 την Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου 2013, κόστους 45.000€.

Το αναρροφητικό σάρωθρο θα χρησιμοποιηθεί από την Υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου και θα καλύψει τις αυξημένες ανάγκες του Καλλικράτειου Δήμου Πύλης για την καθαριότητα των επισκέψιμων τουριστικών περιοχών καθώς και του ιστού όλων των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου. Η αναρρόφηση θα βοηθήσει στη δύσκολη και χρονοβόρα διαδικασία καθαρισμού των φύλλων των δένδρων από τα φρεάτια, τους δρόμους και τους κοινόχρηστους χώρους. Η χρήση του οχήματος θα βελτιώσει την ποιότητα της ζωής των δημοτών του Δήμου Πύλης.