Εξειδικευμένο προσωπικό της Εταιρίας, της ΕΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε., ενημέρωσε τους πολίτες για την χρησιμότητα του φυσικού αερίου