06 Δεκ 2023 10:24

Άδεια χρήσης Κοινόχρηστου Χώρου έτους 2016


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Πύλη, 10 Μαρτίου 2016
Αριθμ. πρωτ. 3237

Ανακοίνωση

Ο Δήμος Πύλης καλεί τους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στα όριά του να προσέλθουν άμεσα στο Δημαρχείο Πύλης, προκειμένου να αιτηθούν Άδεια χρήσης Κοινόχρηστου Χώρου έτους 2016
Σημειώνουμε ότι η μη συμμόρφωση με τα παραπάνω επισύρει τις νόμιμες κυρώσεις μετά από τους ελέγχους που θα πραγματοποιηθούν από τα αρμόδια όργανα

 

Ο Προϊστάμενος Οικονομικής Υπηρεσίας

Δήμου Πύλης

Αθανάσιος Κανέλας