24 Φεβ 2024 14:48

“Αδελφοποίηση ΑΕΡΟΛΕΣΧΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ – ΑΕΡΟΛΕΣΧΗΣ ΠΥΛΗΣ”

                    Πύλη, 18 Μαρ 2014 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: Αδελφοποίηση ΑΕΡΟΛΕΣΧΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ – ΑΕΡΟΛΕΣΧΗΣ ΠΥΛΗΣ

Γίνεται γνωστό ότι,

αφενός το Διοικητικό Συμβούλιο της “ΑΕΡΟΛΕΣΧΗΣ ΠΥΛΗΣ”, αναγνωρίζοντας την “ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΛΑΡΙΣΑΣ” ως το αρχαιότερο και εμπειρότερο Θεσσαλικό αεραθλητικό σωματείο με πολυετή και σημαντική προσφορά στα αεροπορικά Θεσσαλικά δρώμενα, αλλά και ως πολυτιμότερο αρωγό, συμπαραστάτη και καθοδηγητή από τα πρώτα βήματα του νεοσύστατου Σωματείου και

αφετέρου το Διοικητικό Συμβούλιο της “ΑΕΡΟΛΕΣΧΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ”, αναγνωρίζοντας τις έμπρακτες προσπάθειες της “ΑΕΡΟΛΕΣΧΗΣ ΠΥΛΗΣ”, για την προαγωγή του αεροπορικού ιδεώδους και του αεραθλητισμού στην περιοχή ευθύνης της, παρά το σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα από την ίδρυσή της και τις αντικειμενικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει από την έλλειψη Πεδίου Προσγείωσης και Πτητικών Μέσων,

αποφάσισαν

την αδελφοποίηση των δύο αεραθλητικών Σωματείων ως επισφράγισμα των άρρηκτων διασωματειακών των σχέσεων, αλλά και για την περαιτέρω ανάπτυξη κοινών δράσεων.  

Με εκτίμηση

για τα Διοικητικά Συμβούλια

ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΛΑΡΙΣΑΣ

Χρήστος Λυτάρης

Πρόεδρος

 

Στέλλιος Κοντόπουλος

Γεν. Γραμματέας

 

ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΠΥΛΗΣ

Ηλίας Ντούβλης

Πρόεδρος

 

Πέτρος Τεντολούρης

Γεν. Γραμματέας