07 Δεκ 2023 06:55

Διανομή Προϊόντων στους ωφελούμενους του προγράμματος TEBA κ Κοινωνική Σύμπραξη της Π.Ε. Τρικάλων με την επωνυμία «ΣΤΗΡΙ – ΖΩ» κρέας (χοιρινό& βόειο) στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο Κοινωνικό Παντοπωλείο Πύλης.