18 Ιούν 2024 11:34

“Α ν α κ ο ί ν ω σ η “

Με σκοπό την ενημέρωση του καταναλωτικού κοινού, σας

γνωρίζουμε ότι:

Η εβδομαδιαία Λαϊκή Αγορά της Πύλης, που διεξάγεται κάθε

Παρασκευή, θα μεταφερθεί και θα διεξαχθεί στις 24

Δεκεμβρίου, ημέρα Τετάρτη, παραμονή των

Χριστουγέννων και στις 31 Δεκεμβρίου, ημέρα Τετάρτη, παραμονή της

Πρωτοχρονιάς.