«Αποφάσεις 9ης Τακτικής συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Πύλης (02-08-2018)

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Στον οποίο φαίνονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν στην 9η/02-08-2018 τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύλης.

ΣΥΖΗΤΗΘΕΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

Εκτός ημερήσιας διάταξης:

1.Ψήφισμα για την παράπλευρη οδό Τρικάλων Πύλης στο ύψος κύρια της στροφής κοντά στο πρατήριο Αρβύθη.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έκδοση ψηφίσματος για την παράπλευρη οδό Τρικάλων Πύλης στο ύψος κύρια της στροφής κοντά στο πρατήριο Αρβύθη.
(Αριθμ. απόφασης 202/2018)

Ημερήσιας διάταξης:

1.Έγκριση έκθεσης ισολογισμού λήξης της εκκαθάρισης της Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Κοινωνικής Ανάπτυξης Πύλης» (ΚΟΙ.Δ.Ε.Κ.Α.Π.).

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση έκθεσης ισολογισμού λήξης της εκκαθάρισης της Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Κοινωνικής Ανάπτυξης Πύλης» (ΚΟΙ.Δ.Ε.Κ.Α.Π.).
(Αριθμ. απόφασης 203/2018)

2.Αποδοχή – κατανομή πίστωσης προερχόμενης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των Δήμων για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (πρώην ΣΑΤΑ).

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή – κατανομή πίστωσης προερχόμενης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των Δήμων για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (πρώην ΣΑΤΑ).
(Αριθμ. απόφασης 204/2018)

3.Αποδοχή χρηματοδότησης προερχόμενης από πιστώσεις της ΣΑΕΠ 2017 για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή προπονητικού κέντρου στη θέση Κορπ στο Τ.Δ. Βροντερού του Δήμου Πύλης».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή χρηματοδότησης προερχόμενης από πιστώσεις της ΣΑΕΠ 2017 για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή προπονητικού κέντρου στη θέση Κορπ στο Τ.Δ. Βροντερού του Δήμου Πύλης».
(Αριθμ. απόφασης 205/2018)

4.Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων Β’ τριμήνου 2018.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων Β’ τριμήνου 2018.
(Αριθμ. απόφασης 206/2018)

5.Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος του Δήμου, οικ. έτους 2018.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την τροποποίηση τεχνικού προγράμματος του Δήμου, οικ. έτους 2018.
(Αριθμ. απόφασης 207/2018)

6.Τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου, οικ. έτους 2018.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου, οικ. έτους 2018.
(Αριθμ. απόφασης 208/2018)

7.Ψήφιση πίστωσης για κάλυψη δαπανών φιλοξενίας των τεχνολόγων της Κινητής Μονάδας Μαστογραφίας της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την κατανομή πίστωσης για κάλυψη δαπανών φιλοξενίας των τεχνολόγων της Κινητής Μονάδας Μαστογραφίας της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας.

(Αριθμ. απόφασης 209/2018)

8.Αίτηση Καραΐσκου Θωμά για χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την κατανομή πίστωσης για χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης στον Καραΐσκο Θωμά.
(Αριθμ. απόφασης 210/2018)

9.Αίτηση Κολέτσιου Νικολάου για χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την κατανομή πίστωσης για χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης στον Κολέτσιο Νικόλαο.
(Αριθμ. απόφασης 211/2018)

10.Συζήτηση για τη λειτουργία και πορεία του Χιονοδρομικού Κέντρου Περτουλίου της δημοτικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ – ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ».

Το Δημοτικό Συμβούλιο συζήτησε για την λειτουργία και πορεία του Χιονοδρομικού Κέντρου Περτουλίου της δημοτικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ – ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ».
(Αριθμ. απόφασης 212/2018)

11.Καθορισμός χρήσης γης – έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης για πρόχειρες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις στην Τ.Κ. Γαρδικίου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον καθορισμό χρήσης γης – έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης για πρόχειρες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις στην Τ.Κ. Γαρδικίου.
(Αριθμ. απόφασης 213/2018)

12.Καθορισμός χρήσης γης – έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης για πρόχειρες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις στον οικισμό Παλαιοχωρίου Τ.Κ. Γαρδικίου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον καθορισμό χρήσης γης – έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης για πρόχειρες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις στον οικισμό Παλαιοχωρίου Τ.Κ. Γαρδικίου.
(Αριθμ. απόφασης 214/2018)

13.Αίτηση κ.κ. Σπανού Σοφίας και Σπανού Δημητρούλας για αγορά αγροτεμαχίου, ιδιοκτησίας τους, στην Τ.Κ. Φιλύρας.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση κατ’ αρχήν αγοράς αγροτεμαχίου, φερόμενης ιδιοκτησίας κ.κ. Σπανού Σοφίας και Σπανού Δημητρούλας – υπόδειξη μελών για συμμετοχή τους στην επιτροπή εκτίμησης και καταμέτρησης.
(Αριθμ. απόφασης 215/2018)

14.Χορήγηση αδειών συμμετοχής στην ετήσια εμποροπανήγυρη Τ.Κ. Πύλης ενόψει της θρησκευτικής εορτής της Απόδοσης της Κοιμήσεως της Θεοτόκου (20 – 23 Αυγούστου 2018).

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την χορήγηση αδειών συμμετοχής στην ετήσια εμποροπανήγυρη Τ.Κ. Πύλης ενόψει της θρησκευτικής εορτής της Απόδοσης της Κοιμήσεως της Θεοτόκου (20 – 23 Αυγούστου 2018).
(Αριθμ. απόφασης 216/2018)

15.Βεβαίωση ότι το γήπεδο που αναφέρεται στην αίτηση της Βουτσελά Σταυρούλας βρίσκεται εντός ακτίνας 800 μέτρων από το κέντρο του οικισμού Λεπτοκαρυά της Τοπικής Κοινότητας Στουρναραίικων.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο βεβαιώνει ότι το γήπεδο που αναφέρεται στην αίτηση της Βουτσελά Σταυρούλας βρίσκεται εντός ακτίνας 800 μέτρων από το κέντρο του οικισμού Λεπτοκαρυά της Τοπικής Κοινότητας Στουρναραίικων.
(Αριθμ. απόφασης 217/2018)

16.Αίτημα κ. Γουδή Γεωργίου για παράταση πρωτοκόλλου εγκατάστασης και παράταση υλοτομίας στη συστάδα 8γ του Δημοτικού Δάσους Παραμέρου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή του αιτήματος κ. Γουδή Γεωργίου για παράταση πρωτοκόλλου εγκατάστασης και παράταση υλοτομίας στη συστάδα 8γ του Δημοτικού Δάσους Παραμέρου.
(Αριθμ. απόφασης 218/2018)

17.Οριστική Παραλαβή Μελέτης Διαχείρισης Δημοτικού Δάσους Γαρδικίου, Δήμου Πύλης, Διαχ/κής Περιόδου 2016-2025.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την οριστική Παραλαβή Μελέτης Διαχείρισης Δημοτικού Δάσους Γαρδικίου, Δήμου Πύλης, Διαχ/κής Περιόδου 2016-2025.
(Αριθμ. απόφασης 219/2018)

18.Έγκριση προγραμματικής σύμβασης Δήμου Πύλης – Δ.Ε.Υ.Α.Π. για την υλοποίηση της πράξης «Ύδρευση οικισμού Αγ. Ιωάννη & Αγ. Δημητρίου Τ.Κ. Ροπωτού Δήμου Πύλης».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση προγραμματικής σύμβασης Δήμου Πύλης – Δ.Ε.Υ.Α.Π. για την υλοποίηση της πράξης «Ύδρευση οικισμού Αγ. Ιωάννη & Αγ. Δημητρίου Τ.Κ. Ροπωτού Δήμου Πύλης».
(Αριθμ. απόφασης 220/2018)

19.Έγκριση μελέτης, Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Κατασκευή τροφοδοτικού αγωγού από Παλαιομονάστηρο ως υδατόπυργο Λυγαριάς».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση μελέτης, Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Κατασκευή τροφοδοτικού αγωγού από Παλαιομονάστηρο ως υδατόπυργο Λυγαριάς».
(Αριθμ. απόφασης 221/2018)

20.Έγκριση προγραμματικής σύμβασης Δήμου Πύλης – Δ.Ε.Υ.Α.Π. για την υλοποίηση της πράξης «Κατασκευή τροφοδοτικού αγωγού από Παλαιομονάστηρο ως υδατόπυργο Λυγαριάς».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση προγραμματικής σύμβασης Δήμου Πύλης – Δ.Ε.Υ.Α.Π. για την υλοποίηση της πράξης «Κατασκευή τροφοδοτικού αγωγού από Παλαιομονάστηρο ως υδατόπυργο Λυγαριάς».
(Αριθμ. απόφασης 222/2018)

21.Έγκριση σχεδίου συνολικής θεώρησης αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης και ανάδειξης της Τοπικής Κοινότητας Πηγής.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση σχεδίου συνολικής θεώρησης αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης και ανάδειξης της Τοπικής Κοινότητας Πηγής.
(Αριθμ. απόφασης 223/2018)

22.Έγκριση του σχεδίου συνολικής θεώρησης αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης και ανάδειξης της Τοπικής Κοινότητας Λυγαριάς.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση του σχεδίου συνολικής θεώρησης αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης και ανάδειξης της Τοπικής Κοινότητας Λυγαριάς.
(Αριθμ. απόφασης 224/2018)

23.Έγκριση μελέτης, Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Πλακόστρωση πεζοδρομίων Τ.Κ. Πηγής και Λυγαριάς» – καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση μελέτης, Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Πλακόστρωση πεζοδρομίων Τ.Κ. Πηγής και Λυγαριάς» – καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου.
(Αριθμ. απόφασης 225/2018)

24.Υποβολή πρότασης (αίτησης στήριξης) για ένταξη του έργου «Πλακόστρωση πεζοδρομίων Τ.Κ. Πηγής και Λυγαριάς» στο πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020 (LEADER).

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την υποβολή πρότασης (αίτησης στήριξης) για ένταξη του έργου «Πλακόστρωση πεζοδρομίων Τ.Κ. Πηγής και Λυγαριάς» στο πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020 (LEADER).
(Αριθμ. απόφασης 226/2018)

25.Έγκριση μελέτης, Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Δημιουργία πάρκου αθλητικών δραστηριοτήτων στην Τ.Κ. Φήκης» – καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση μελέτης, Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Δημιουργία πάρκου αθλητικών δραστηριοτήτων στην Τ.Κ. Φήκης» – καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου.
(Αριθμ. απόφασης 227/2018)

26.Υποβολή πρότασης (αίτησης στήριξης) για ένταξη του έργου «Δημιουργία πάρκου αθλητικών δραστηριοτήτων στην Τ.Κ. Φήκης» στο πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020 (LEADER).

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την υποβολή πρότασης (αίτησης στήριξης) για ένταξη του έργου «Δημιουργία πάρκου αθλητικών δραστηριοτήτων στην Τ.Κ. Φήκης» στο πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020 (LEADER).
(Αριθμ. απόφασης 228/2018)

27.Έγκριση επικαιροποιημένης μελέτης, Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Κατασκευή προπονητικού κέντρου στη θέση Κορπ στο Τ.Δ. Βροντερού του Δήμου Πύλης» – καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση επικαιροποιημένης μελέτης, Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Κατασκευή προπονητικού κέντρου στη θέση Κορπ στο Τ.Δ. Βροντερού του Δήμου Πύλης» – καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου.
(Αριθμ. απόφασης 229/2018)

28.Έγκριση μελέτης, Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών στην Τ.Κ. Ροπωτού» – καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση μελέτης, Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών στην Τ.Κ. Ροπωτού» – καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου.
(Αριθμ. απόφασης 230/2018)

29.Έγκριση μελέτης, Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών στις συγκοινωνιακές υποδομές του Δήμου Πύλης» – καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση μελέτης, Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών στις συγκοινωνιακές υποδομές του Δήμου Πύλης» – καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου.
(Αριθμ. απόφασης 231/2018)

30.Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή σκαλοπατιών θέασης (κερκίδων) ανάντη του Γηπέδου της Τ.Κ. Πύλης».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή σκαλοπατιών θέασης (κερκίδων) ανάντη του Γηπέδου της Τ.Κ. Πύλης».
(Αριθμ. απόφασης 232/2018)

31.Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση ζημιών από καταστροφές λόγω καιρικών συνθηκών στη Δ.Ε. Πινδέων και Αιθήκων».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση ζημιών από καταστροφές λόγω καιρικών συνθηκών στη Δ.Ε. Πινδέων και Αιθήκων».
(Αριθμ. απόφασης 233/2018)

32.Αίτηση αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Αντιμετώπιση ζημιών πολιτικής προστασίας Δ.Ε. Πινδέων – Αιθήκων – Μυροφύλλου – Νεράιδας» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή αίτησης αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Αντιμετώπιση ζημιών πολιτικής προστασίας Δ.Ε. Πινδέων – Αιθήκων – Μυροφύλλου – Νεράιδας» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.
(Αριθμ. απόφασης 234/2018)

33.Αίτηση αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση ζημιών από καταστροφές λόγω καιρικών συνθηκών στη Δ.Ε. Πινδέων και Αιθήκων» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή αίτησης αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση ζημιών από καταστροφές λόγω καιρικών συνθηκών στη Δ.Ε. Πινδέων και Αιθήκων» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.
(Αριθμ. απόφασης 235/2018)

Πύλη, 3 Αυγούστου 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Νάκος Χρήστος