13 Ιούλ 2024 04:37

Άδεια χρήσης Κοινόχρηστου Χώρου

             ethn
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
Πύλη, 11/12/2015
Αρ. Πρωτ: 23440

 

Ο Δήμος Πύλης καλεί τους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στα όριά του να προσέλθουν στο Δημαρχείο Πύλης, προκειμένου να αιτηθούν Άδεια χρήσης Κοινόχρηστου Χώρου μέχρι και 31/12/2015.
Σημειώνουμε ότι η μη συμμόρφωση με τα παραπάνω επισύρει τις νόμιμες κυρώσεις μετά από τους ελέγχους που θα πραγματοποιηθούν από τα αρμόδια όργανα

 

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών
Δήμου Πύλης

Κωνσταντίνος Κρούπης