Πρόσκληση 7ης Έκτακτη Συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Πύλης (Τρίτη 16-06-2020 ώρα 14:00)»