20 Απρ 2024 01:49

<<Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία αυτόματου συστήματος απομακρυσμένων μετρήσεων υδρομετρητών και ελέγχου διαρροών σε δίκτυα ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Πύλης>>

 

Screenshot 2023 08 01 12 01 00 367 Com.mi .globalbrowser Edit

 

Κατεβάστε το Αρχείο