Διανομή Προϊόντων στους ωφελούμενους του προγράμματος TEBA (ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ) 03-04 Μαρτίου 2022 από τον Δήμο Πύλης.