Αποφάσεις 12ης Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβούλιου του Δήμου Πύλης (09-10-2020)

  • Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Στον οποίο φαίνονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν στην 12η/09-10-2020 τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύλης.

 

ΣΥΖΗΤΗΘΕΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

 

Εκτός ημερήσιας διάταξης:

1. Έκδοση ψηφίσματος κατά της Χρυσής Αυγής.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο διατύπωσε την έκδοση ψηφίσματος κατά της Χρυσής Αυγής.
(Αριθμ. απόφασης 139/2020)

Ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων-εξόδων Β’ τριμήνου 2020 Δήμου Πύλης.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων-εξόδων Β’ τριμήνου 2020 Δήμου Πύλης.
(Αριθμ. απόφασης 140/2020)

Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2020.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2020.
(Αριθμ. απόφασης 141/2020)

Γ΄ κατανομή από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, έτους 2020, για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (πρώην ΣΑΤΑ).

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την Γ΄ κατανομή από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, έτους 2020, για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (πρώην ΣΑΤΑ).
(Αριθμ. απόφασης 142/2020)

Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικού καταστήματος στην Κοινότητα Αγίου Νικολάου με απευθείας συμφωνία.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση εκμίσθωσης δημοτικού καταστήματος στην Κοινότητα Αγίου Νικολάου με απευθείας συμφωνία.
(Αριθμ. απόφασης 143/2020)

Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικού καταστήματος στην Κοινότητα Νέας Πεύκης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση εκμίσθωσης δημοτικού καταστήματος στην Κοινότητα Νέας Πεύκης.
(Αριθμ. απόφασης 144/2020)

Έγκριση διενέργειας επαναληπτικού διαγωνισμού εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης στην Κοινότητα Μουριάς.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση διενέργειας επαναληπτικού διαγωνισμού εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης στην Κοινότητα Μουριάς.
(Αριθμ. απόφασης 145/2020)

Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικών αγροτεμαχίων στην Κοινότητα Μουριάς.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση εκμίσθωσης δημοτικών αγροτεμαχίων στην Κοινότητα Μουριάς.
(Αριθμ. απόφασης 146/2020)

Έγκριση μακροχρόνιας εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης στην Κοινότητα Βαθυρρεύματος για εγκατάσταση μικρού υδροηλεκτρικού έργου.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση μακροχρόνιας εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης στην Κοινότητα Βαθυρρεύματος για εγκατάσταση μικρού υδροηλεκτρικού έργου.
(Αριθμ. απόφασης 147/2020)

Αίτηση της εταιρείας ΚΟΡΥΦΗ Κ2 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. για διέλευση υπόγειου αγωγού σε δημοτική έκταση στην Κοινότητα Βαθυρρεύματος.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την χορήγηση κατ’ αρχήν σύμφωνης γνώμης για τη διέλευση υπόγειου αγωγού σε δημοτική έκταση στην Κοινότητα Βαθυρρεύματος.
(Αριθμ. απόφασης 148/2020)

Έγκριση έκθεσης καταμέτρησης και εκτίμησης για την αγορά αγροτεμαχίου ιδιοκτησίας Σοφίας Σπανού και Δημητρούλας Σπανού στην Κοινότητα Φιλύρας.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση έκθεσης καταμέτρησης και εκτίμησης για την αγορά αγροτεμαχίου ιδιοκτησίας Σοφίας Σπανού και Δημητρούλας Σπανού στην Κοινότητα Φιλύρας.
(Αριθμ. απόφασης 149/2020)

Αίτηση Ν.Π.Δ.Δ. «Ιερά Μονή Αγίου Βησσαρίωνος Δούσικου» για αναγνώριση ιδιοκτησίας του στο κτίριο του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου που βρίσκεται εντός του νεκροταφείου Αγίου Βησσαρίωνα και μιας περιμέτρου 1,5 μέτρου γύρω από το ναό για τις λατρευτικές ανάγκες του Ιερού Ναού.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή αίτησης Ν.Π.Δ.Δ. «Ιερά Μονή Αγίου Βησσαρίωνος Δούσικου» για αναγνώριση ιδιοκτησίας του στο κτίριο του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου που βρίσκεται εντός του νεκροταφείου Αγίου Βησσαρίωνα και μιας περιμέτρου 1,5 μέτρου γύρω από το ναό για τις λατρευτικές ανάγκες του Ιερού Ναού.
(Αριθμ. απόφασης 150/2020)

Διατύπωση γνώμης επί αιτήσεως LITTLE ACRE MILK FARM Α.Ε.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την διατύπωση σύμφωνης γνώμης επί αιτήσεως LITTLE ACRE MILK FARM Α.Ε.
(Αριθμ. απόφασης 151/2020)

Καθορισμός ποσού δαπάνης που θα καταλογιστεί για τον καθαρισμό οικοπέδου στην Κοινότητα Δροσερού.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον καθορισμό ποσού δαπάνης που θα καταλογιστεί για τον καθαρισμό οικοπέδου στην Κοινότητα Δροσερού.
(Αριθμ. απόφασης 152/2020)

Ετήσια εισφορά μεταφόρτωσης και υγειονομικής ταφής απορριμμάτων και τέλος αποκομιδής ανακυκλώσιμων υλικών συσκευασίας Δήμου Πύλης προς την ΠΑΔΥΘ Α.Ε. για το έτος 2021.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή της ετήσιας εισφοράς μεταφόρτωσης και υγειονομικής ταφής απορριμμάτων και του τέλους αποκομιδής ανακυκλώσιμων υλικών συσκευασίας Δήμου Πύλης προς την ΠΑΔΥΘ Α.Ε. για το έτος 2021.
(Αριθμ. απόφασης 153/2020)

Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Πύλης στο Δίκτυο Πόλεων «ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ» – Έγκριση Καταστατικού, διακήρυξης – Ορισμός εκπροσώπων.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση συμμετοχής του Δήμου Πύλης στο Δίκτυο Πόλεων «ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ» – Έγκριση Καταστατικού, διακήρυξης – Ορισμό εκπροσώπων.
(Αριθμ. απόφασης 154/2020)

Έγκριση σύνδεσης δημοτικών κτιρίων με το δίκτυο φυσικού αερίου και ορισμού εξουσιοδοτημένου προσώπου για τις υπογραφές των συμβάσεων.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση σύνδεσης δημοτικών κτιρίων με το δίκτυο φυσικού αερίου και τον ορισμό εξουσιοδοτημένου προσώπου για τις υπογραφές των συμβάσεων.
(Αριθμ. απόφασης 155/2020)

Έγκριση υπογραφής Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ Κ.Ε.Δ.Ε. και Δήμου Πύλης με θέμα «Συνεργασία και συντονισμός ενεργειών για την υλοποίηση του αντικειμένου της από 11/06/2020 δωρεάς του Κοινωφελούς Ιδρύματος Σταύρου Νιάρχου (Ι.Σ.Ν.) προς την Κ.Ε.Δ.Ε. με δικαιούχους τους Δήμους και τα Κοινωνικά Παντοπωλεία αυτών συνολικού ποσού 1.478.300 ευρώ για την ενίσχυση ευπαθών κοινωνικών ομάδων που επλήγησαν από τις οικονομικές συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση υπογραφής Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ Κ.Ε.Δ.Ε. και Δήμου Πύλης με θέμα «Συνεργασία και συντονισμός ενεργειών για την υλοποίηση του αντικειμένου της από 11/06/2020 δωρεάς του Κοινωφελούς Ιδρύματος Σταύρου Νιάρχου (Ι.Σ.Ν.) προς την Κ.Ε.Δ.Ε. με δικαιούχους τους Δήμους και τα Κοινωνικά Παντοπωλεία αυτών συνολικού ποσού 1.478.300 ευρώ για την ενίσχυση ευπαθών κοινωνικών ομάδων που επλήγησαν από τις οικονομικές συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19».
(Αριθμ. απόφασης 156/2020)

Εισήγηση Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης για υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης αγροτών.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης αγροτών σύμφωνα με την εισήγηση Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης.
(Αριθμ. απόφασης 157/2020)

Αίτηση Γούλα Μαρίας για χορήγηση παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή αίτησης Γούλα Μαρίας για χορήγηση παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών.
(Αριθμ. απόφασης 158/2020)

Αίτηση Τσιαντή Νικολάου για χορήγηση παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή αίτησης Τσιαντή Νικολάου για χορήγηση παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών.
(Αριθμ. απόφασης 159/2020)

Αίτηση Χήρα Μαρίας για χορήγηση παραγωγικής άδειας πωλητή υπαίθριου (πλανοδίου) εμπορίου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή αίτησης Χήρα Μαρίας για χορήγηση παραγωγικής άδειας πωλητή υπαίθριου (πλανοδίου) εμπορίου.
(Αριθμ. απόφασης 160/2020)

 

 

Πύλη, 12 Οκτωβρίου 2020
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Νάκος Χρήστος