22 Σεπ 2023 11:56

Διανομή Προϊόντων στους ωφελούμενους του προγράμματος TEBA κ Κοινωνική Σύμπραξη της Π.Ε. Τρικάλων με την επωνυμία «ΣΤΗΡΙ – ΖΩ»στις 16η &17η Φεβρουαρίου 2023 στο Κοινωνικό Παντοπωλείο Πύλης.