1ο Δεκαήμερο Ιουλίου Πανδημοτικό αντάμωμα τριών ΚΑΠΗ στην πλατεία του Δημαρχείου