03 Δεκ 2023 10:08

1ο Δεκαήμερο Ιουλίου Πανδημοτικό αντάμωμα τριών ΚΑΠΗ στην πλατεία του Δημαρχείου