1η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΤΡΙΚΑΛΩΝ OTA: ΑΡΜΑΤΟΛΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΚΤ2-140144