29 Μάι 2024 15:48

16α ΤΣΙΑΒΑΛΙΑΡΕΙΑ στην Τοπική Κοινότητα Πιαλείας του Δήμου Πύλης (30.10.2016) “Βίντεο”

Βασίλειος Τσιαβαλιάρης: (1912-1940)
Ο πρώτος νεκρός Στρατιώτης του 1940
Ο Στρατιώτης Βασίλειος Τσιαβαλιάρης
του Ιωάννη από την Πιαλεία Τρικάλων
υπηρετούσε ως σκοπευτής πολυβόλου
στο 51ο Σύνταγμα Πεζικού και
η θέση του ήταν στο 21ο φυλάκιο
της Ελληνοαλβανικής μεθορίου.
Έπεσε την 5η πρωινή της 28ης Οκτωβρίου
μόλις εξήλθε από το φυλάκιο στο ύψωμα Γκόλιο.
Η Ελλάδα θρηνεί τον πρώτο της νεκρό.
Καμαρώνει τον πρώτο της ήρωα.

Πηγή: κ. Δρόσσος Βασίλειος
Bίντεο: Πηγή