ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛ.ΜΟΝ.
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ
Πύλη: 11/05/2018
Αριθμ. Πρωτ:38

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ

 

 

Η Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πύλης με την υπ΄αριθμ.06/10-05-2018 απόφασή της, προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την μίσθωση του Σχολικού κυλικείου Δημοτικού Σχολείου Πύλης για εννέα (9) χρόνια.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο γραφείο της Διεύθυνσης του Δημοτικού Σχολείου  Πύλης στις 08-06-2018 ημέρα Παρασκευή και  ώρα 11:00 (λήξη επίδοσης  προσφοράς).

Για περισσότερες πληροφορίες (όροι διακήρυξης, απαιτούμενα δικαιολογητικά κλπ ) οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο του Δημοτικού Σχολείου Πύλης στο τηλ.2434022143 καθώς και στο τηλ. 2434350310  της Σχολικής Επιτροπής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των ενδιαφερομένων θα λάβουν αριθμό πρωτοκόλλου από την Σχολική Επιτροπή από την 21η/05/2018 έως την 06η/06/2018 και ώρα 14:00.

 

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.

                                                                                          

ΣΩΤΗΡΙΟΣ    ΑΓΓΕΛΗΣ