Πρόσκληση 13ης Τακτικής Συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Πύλης με τηλεδιάσκεψη (Τετάρτη 11-11-2020 ώρα 19:00)»