25 Μάι 2024 13:52

Ο Δήμος Πύλης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια δένδρων ελάτης με σκοπό την τοποθέτησή τους και τον στολισμό για την περίοδο των Χριστουγέννων.

Ο Δήμος Πύλης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια δένδρων ελάτης με σκοπό την τοποθέτησή τους και τον στολισμό για την περίοδο των Χριστουγέννων.

Ήτοι:

1ον: Τριάντα τρία (33) έλατα, ύψους τριών μέτρων έκαστο, με έτοιμες βάσεις τοποθέτησης και

2ον: Δύο (2) έλατα, ύψους δέκα (10) μέτρων.

Καλούνται οι καλλιεργητές – παραγωγοί φυσικών ατόμων ελάτης όπως παραδώσουν εντός σφραγισμένου φακέλου προσφορά μέχρι στις 21 του μήνα Νοεμβρίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 το πρωϊ.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ενώπιον των ενδιαφερομένων στις 11:00 της ιδίας μέρας.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΥΛΗΣ