Πρόσκληση συμμετοχής στη δημόσια διαβούλευση για το Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο) του Δήμου Πύλης

Ηλεκτρονικό Link (Google Form) : https://forms.gle/GoMcDiZyh1SJXrS27

Το απαιτούμενο συνοδευτικό υλικό, συμπεριλαμβανομένων αναλυτικών στοιχείων και χαρτών για τα προτεινόμενα σημεία χωροθέτησης, έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Πύλης (https://dimospylis.gr), όπου αναρτάται και η παρούσα πρόσκληση.

Link για συνοδευτικό αρχείο.pdf  (Προτεινόμενες θέσεις χωροθέτησης σημείων φόρτισης στο Δήμο Πύλης)