Διανομή Προϊόντων στους ωφελούμενους του προγράμματος TEBA (Προϊόντα Μακράς Διάρκειας) 29-30 Νοεμβρίου 2021 από τον Δήμο Πύλης.