Διανομή Προϊόντων στους ωφελούμενους του προγράμματος TEBA (Κοτόπουλο – Μοσχαρίσιο Κρέας) 09-10 Δεκεμβρίου 2021 από τον Δήμο Πύλης.