Ανάρτηση του Δασικού Χάρτη του συνόλου περιοχής αρμοδιότητας Δ/νσης Δασών Τρικάλων της ΠΕ Τρικάλων και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του

    Κατεβάστε το Αρχείο ΔΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΑΣΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ