ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Ηρώων 1940 αρ. 1 Τ.Κ. 42032 Πύλη email: dpilis@otenet.gr
Υπηρεσία Ονοματεπώνυμο Τηλέφωνα Fax Εmail
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ κ. ΚΩΝ/ΝΟΣ MΑΡΑΒΑΣ 2434350100 2434350150
ΓΕΝΙΚΟΣ κ.ΠΑΙΔΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΩΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2434350125
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ 2434350128 2434350171 ntinopoulou@dimospylis.gr
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤIΣΜΟΥ,
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΜΠΕΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ 2434350315
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΦΩΤΑΚΗ ΕΥΘΥΜΙΑ 2434350318
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΔΙΑΓΩΜΑ ΒΑΙΑ 2434350317
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΠΑΤΡΙΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2431352120
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΛΑΜΠΡΟΓΕΩΡΓΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2431352119
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΣΑΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2434350122 tsahristos@dimospylis.gr
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΝΕΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2434350120
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΛΑΓΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2434350137
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ 2434350135 pindos1@otenet.gr
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΣΟΔΩΝ,ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟΥ ΘΑΝΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ 2434350134 papaioannou@dimospylis.gr
ΜΠΛΟΥΓΟΥΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2434350133 geobloug@dimospylis.gr
ΓΚΑΝΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 2434350170 s.ganas@dimopylis.gr
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΑΓΓΕΛΗ ΓΛΥΚΕΡΙΑ 2434350123 aggeli@dimospylis.gr
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΟΛΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2434350126 a.geo@dimospylis.gr
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2434350130
ΜΗΤΣΙΑΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 2434350124 malakasi@yahoo.gr
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΟΥ ΒΑΜΠΟΥΛΑ ΕΥΤΥΧΙΑ 2434350131 dpilis@otenet.gr
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΘΩΜΑΙΤΣΑ 2431352100
ΧΑΣΙΩΤΗ ΦΑΝΗ 2434350129
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΠΑΚΑΤΣΗΣ ΘΩΜΑΣ 2431350306
ΠΑΛΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΗ 2434350307
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 2434350305
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΑΡΚΑΝΤΑ ΦΑΝΗ 2434350313
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ
ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2434350311
ΧΟΝΔΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2434350310
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2434350314
ΦΕΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2434350321
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 2431352107 ydompilis@gmail.com
ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ KΑΤΣΙΒΕΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2434023024