Αερολέσχη Πύλης – Pili’s Aeroclub

         

Επωνυμία: ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΠΥΛΗΣ – PILI’S AEROCLUB
Έτος ιδρύσεως: 2011
Tel & Fax: (+30) 210 53 24 187
Mob: (+30) 69 83 50 35 31 
Site: http://aeroclub-pilis.blogspot.gr/
Email: pilisaeroclub@gmail.com
Facebook-group: https://www.facebook.com/groups/aeroclub.pilis/

Διοικητικό Συμβούλιο
Πρόεδρος : Ντούβλης Ηλίας – Αξκός ε.α. ΠΑ
Αντιπρόεδρος : Πλακιάς Χρήστος – επιχειρηματίας
Γεν. Γραμματέας : Τεντολούρης Πέτρος – λιθογράφος
Ταμίας : Παπασπύρος Ηλίας – γεωπόνος επιχειρηματίας
Έφορος Λέσχης & Υλικού : Γερούκος Ευάγγελος – Αξκός ε.α. ΣΞ
Επικουρικά Όργανα (χωρίς δικαίωμα ψήφου)
Επικεφαλής Ανεμοπορίας : Χριστοδούλου Ηλίας – επιχειρηματίας
Επικεφαλής Αλεξιπτωτισμού : Καλαμπάκας Αθανάσιος – Αξκός ε.α. ΣΞ
Επικεφαλής Αερομοντελισμού : Γαδετσάκης Απόστολος – Ανθστής ΠΑ
Νομικός Σύμβουλος : Βούλγαρης Παναγιώτης – δικηγόρος