Εκπολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Φήκης

 

ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΗΚΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
ΜΠΕΤΣΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
Tηλ: 6975682456
Site: Facebook