Μορφωτικό & Εξωραϊστικό Σύλλογο Αετού Τρικάλων “Αετός Ασπροποτάμου”

 

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ & ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΕΤΟΥ
“ΑΕΤΟΣ ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ”
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΤΣΑΚΑΛΟΣ ΗΛΙΑΣ
Email: info@aetosaspropotamou.gr
Site: Ιστοσελίδα Facebook