Δ.Ε. ΓΟΜΦΩΝ

Πολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος "Γόμφοι"

 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΜΦΟΙ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΜΑΓΚΟΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Εmail:
Site:

Πρόεδρος       : ΜΑΓΚΟΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Αντιπρόεδρος  : ΚΟΥΒΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Γραμματέας      : ΑΛΕΞΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
Ταμίας             : ΚΑΚΑΒΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
Μέλος             : ΣΚΥΛΟΔΗΜΟΣ ΤΑΣΟΣ
Μέλος             : ΚΑΚΑΒΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Μέλος             : ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ