27 Σεπ 2023 22:01
Γραφείο Μελετών Τεχνικών, Ηλεκτρομηχανολογικών, Συγκοινωνιακών Έργων & Έκδοσης Αδειών

Οι αρμοδιότητες του Γραφείου Μελετών Τεχνικών, Ηλεκτρομηχανολογικών, Συγκοινωνιακών Έργων και Έκδοσης Αδειών περιγράφονται στο Άρθρο 11, παρ. Γ.), Γ2.), του ΟΕΥ του Δήμου Πύλης, σύμφωνα με το ΦΕΚ 1338/Β/06-04-2021.

 

Προσωπικό Υπηρεσίας
Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλέφωνο Email
Πλίτση Δήμητρα Υπάλληλος 2434350317 dplitsi@dimospylis.gr