26 Σεπ 2023 06:16
Γραφείο Εσόδων, Περιουσίας & Ταμείου

Οι αρμοδιότητες του Γραφείου Εσόδων, Περιουσίας και Ταμείου περιγράφονται στο Άρθρο 13, παρ. Β.), Β2.), του ΟΕΥ του Δήμου Πύλης, σύμφωνα με το ΦΕΚ 1338/Β/06-04-2021.

 

Προσωπικό Υπηρεσίας
Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλέφωνο Email
Μπλουγούρας Γιώργος Υπάλληλος 2434350133 geobloug@dimospylis.gr