Πρόσκληση 7ης Έκτακτης Συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Πύλης δια περιφοράς ( Πέμπτη 02-06-2022 ώρα 12:00)