«Πρόσκληση 22ης τακτικής συνεδρίασης ζώσης κ τηλεδιάσκεψης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης (Τρίτη 13.09.2022 και ώρα 11.00 )