«Πρόσκληση 20ης διά περιφοράς τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης (Τρίτη 05.10.2021 και ώρα 09.00 π.μ)