Προσκλήσεις / Διαγωνισμοί ΙΝΕ ΓΣΕΕ

Γίνεται αυτοματοποιημένη άντληση προσκλήσεων/διαγωνισμών από την ιστοσελίδα του ΙΝΕ Γ.Σ.Ε.Ε.

 

Δίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων

logo