Στόχος του Προγράμματος

Το πρόγραμμα έχει σαν στόχο την πολύπλευρη ανάπτυξη όλου του Δήμου Πύλης. Οι δράσεις που σχεδιάστηκαν σκοπεύουν να συνδέσουν τον πρωτογενή τομέα (τοπικά αγροτικά προϊόντα), με τον δευτερογενή (κατευθυνόμενη μεταποίηση και συσκευασία σύμφωνα με τις απαιτήσεις της δράσης) και τον τριτογενή (προώθηση των προϊόντων διαμέσου των τουριστικών κυρίως εκδηλώσεων). Έτσι κάθε μήνα προβλέπονται μία ή δύο θεματικές διοργανώσεις με διαφορετικό ηλικιακό κοινό από μήνα σε μήνα και διαφορετικό στόχο. Μέσα από την προβολή του Δήμου σε τουριστικό επίπεδο που είναι και το πιο γνωστό μας «προϊόν» αλλά με διαφορετικές από τις συνηθισμένες εκδηλώσεις, θα παρουσιάζονται και θα αναδεικνύονται τα τοπικά προϊόντα όλης της περιφέρειας, θα καταδεικνύονται ευκαιρίες εκπαιδευτικού χαρακτήρα και φυσικά θα υπάρχουν κοινωνικές και ενημερωτικές εκδηλώσεις διαφόρων ειδών.