23 Ιούν 2024 07:05
Πανάγου Μαρίνα
ΠΡΟΣΩΠΟ / Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Παιδείας&Τουρισμού

Οι αρμοδιότητες της κ.Πανάγου αφορούν

  • Την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών των παρακάτω μονάδων:

Του Γραφείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Πολιτισμού του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού, με εξαίρεση τις αρμοδιότητες σε θέματα Αθλητισμού και Νέας Γενιάς

Τις αρμοδιότητες σε θέματα τουρισμού του Γραφείου Απασχόλησης και Τουρισμού του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης,

οι αρμοδιότητες των οποίων ορίζονται στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου και στις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.

  • Την τέλεση πολιτικών γάμων.