ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ

ΑΔΑ: 70Υ7Ω14-ΚΒΝ 13 Μαρ 2017

Ανασυνταγμένοι πίνακες, απόφαση απόλυσης και πρόσληψης, νέο αποδεικτικο ανάρτησης πινάκων ΑΣΕΠ

ΑΔΑ: Ω42ΦΩ14-4ΙΙ 13 Μαρ 2017

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ

ΑΔΑ: 6Ρ57Ω14-ΩΛΜ 08 Μαρ 2017

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ.150/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΑΔΑ: 6ΤΜΕΩ14-9ΘΥ 06 Μαρ 2017

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑΣ ΤΕΙ

ΑΔΑ: ΩΕ01Ω14-63Τ 03 Μαρ 2017

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΥΧΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΔΑ: ΩΧΣΖΩ14-ΦΣΟ 28 Φεβ 2017

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΥΧΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΔΑ: 6ΞΚΕΩ14-Χ3Φ 28 Φεβ 2017

ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ Δ.Σ ΠΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ Α΄ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΑΔΑ: 6ΦΖΠΩ14-ΟΞΛ 31 Ιαν 2017

ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΑΔΑ: ΨΒΠΗΩ14-ΡΓ0 15 Δεκ 2016

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ (ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝ.ΚΥΡΙΑΚΗ)

ΑΔΑ: Ω8ΥΓΩ14-Π1Η 13 Ιαν 2017

ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗς ΑΡΙΘΜ.93/2016 ΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ, ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν.4369/2016

ΑΔΑ: 6ΤΛ9Ω14-ΛΝΣ 09 Ιαν 2017

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1/1/2017-31/12/2018

ΑΔΑ: ΩΣ0ΒΩ14-ΡΓΤ 03 Ιαν 2017

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΙΔΟΧ ΣΤΑ ΜΚ ΤΟΥ Ν.4354/2015

ΑΔΑ: ΩΥΗΘΩ14-ΟΟ4 27 Δεκ 2016

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν.4369/2016,ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ ΣΕ ΑΝΩΤΕΡΩ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΑΔΑ: 7Δ50Ω14-ΔΛΡ 27 Δεκ 2016

ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ – ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ 104 ΤΗΣ ΣΟΧ 1/2016

ΑΔΑ: 6ΨΠΒΩ14-ΝΥΜ 27 Δεκ 2016
1 2 3 4 5 46