ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ Β ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΕΥΟΥΣ 2017

ΑΔΑ: 611ΑΩ14-3ΛΞ 07 Ιούν 2017

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΔΑ: Ω2ΖΘΩ14-9ΗΝ 13 Ιούν 2017

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΟΧ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΑΔΑ: 7ΣΛΧΩ14-ΔΜ7 22 Μαΐ 2017

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΔΟΧΕΣ (ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ)

ΑΔΑ: 65ΛΙΩ14-ΥΧ7 17 Μαΐ 2017

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕΣΩ ΠΡΟΠΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΑΔΑ: 73ΛΓΩ14-ΗΑ7 12 Μαΐ 2017

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ ΣΤΑ ΜΚ ΤΟΥ Ν.4354/2015

ΑΔΑ: ΩΥΒΣΩ14-7Α6 11 Μαΐ 2017

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΜΗΝΗΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

ΑΔΑ: ΩΧ0ΨΩ14-ΔΨ2 08 Μαΐ 2017

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ (ΤΣΑΧΡΗΣΤΟΣ)

ΑΔΑ: 6ΑΧΒΩ14-Π29 03 Μαΐ 2017

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΚΕΠ (ΜΑΝΤΕΛΛΟΥ ΕΛΕΝΗ)

ΑΔΑ: 63Ξ0Ω14-ΩΩ4 28 Απρ 2017

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΟΧ ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΟΙΔΕΚΑΠ

ΑΔΑ: 6ΛΜ6Ω14-ΑΗΛ 27 Απρ 2017

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΣΕΛΗΦΘΗΚΑΝ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΑΔΑ: ΨΟΓΨΩ14-Ε02 25 Απρ 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΔΙΜΗΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ)

ΑΔΑ: 75Ξ4Ω14-4ΞΦ 26 Απρ 2017

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 2014-2020», που συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) και το Ελληνικό ∆ηµόσιο.

ΑΔΑ: 7ΣΥ7Ω14-ΠΗΚ 21 Απρ 2017

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΟΧ ΣΤΑ Μ.Κ. ΤΟΥ Ν.4354/2015

ΑΔΑ: 64Θ1Ω14-ΞΦΤ 28 Μαρ 2017

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ

ΑΔΑ: Ω5ΡΣΩ14-ΨΟΤ 13 Μαρ 2017
1 2 3 4 46