ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΔΑ: 66Μ0Ω14-39Π 03 Φεβ 2023
https://diavgeia.gov.gr/doc/66Μ0Ω14-39Π?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Ανάθεση καθηκόντων και καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δ.Σ. Δήμου Πύλης για το έτος 2023

ΑΔΑ: 6ΣΩΕΩ14-ΑΝΔ 23 Ιαν 2023
https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΣΩΕΩ14-ΑΝΔ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Ανάθεση καθηκόντων και καθιέρωση υπερωριακής εργασίας σε υπαλλήλους για την λειτουργία του Ληξιαρχείου του Δήμου Πύλης για το έτος 2023»

ΑΔΑ: ΨΓ2ΝΩ14-ΙΕ4 23 Ιαν 2023
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΓ2ΝΩ14-ΙΕ4?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Εξουσιοδότηση υπαλλήλων για την υπογραφή ορισμένων εγγράφων και πιστοποιητικών.

ΑΔΑ: ΨΜΠ0Ω14-Ι9Υ 11 Ιαν 2023
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΜΠ0Ω14-Ι9Υ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Έγκριση τευχών δημοπράτησης και καθορισμός όρων διαγωνισμού για το υποέργο με τίτλο«Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις Δ.Ε. Πιαλείας και Δ.Ε. Πύλης

ΑΔΑ: Ψ7ΚΑΩ14-66Π 28 Δεκ 2022
https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ7ΚΑΩ14-66Π?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου:«ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΩΔΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (ΚΛΑΔΟΥ) ΚΑΛΟΓΗΡΩΝ»

ΑΔΑ: ΨΡΝΡΩ14-Χ9Ω 05 Ιούλ 2022
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΡΝΡΩ14-Χ9Ω?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

ΠΡΑΞΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΣΕ ΑΛΛO ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ.

ΑΔΑ: Ω89ΖΩ14-Δ4Σ 01 Ιούλ 2022
https://diavgeia.gov.gr/doc/Ω89ΖΩ14-Δ4Σ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Επικαιροποίηση και ορισμός μελών σε Ομάδα Προστασίας Ανηλίκων (Ο.Π.Α.)

ΑΔΑ: Ω294Ω14-Γ8Ω 09 Μάι 2022
https://diavgeia.gov.gr/doc/Ω294Ω14-Γ8Ω?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων του Δήμου Πύλης

ΑΔΑ: 9ΒΠ4Ω14-01Ω 31 Αυγ 2021
https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΒΠ4Ω14-01Ω?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Τοποθέτηση προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων του Δήμου Πύλης,

ΑΔΑ: ΩΥΛ7Ω14-ΦΔ6 31 Αυγ 2021
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΥΛ7Ω14-ΦΔ6?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΑ Μ.Κ. ΤΟΥ Ν.4354/2015

ΑΔΑ: ΨΠΕΔΩ14-ΛΓΥ 31 Αυγ 2021
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΠΕΔΩ14-ΛΓΥ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 69/2020 ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΛΟΓΩ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΙΕΤΟΥΣ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΑΔΑ: 6ΙΩΝΩ14-ΑΦΤ 04 Ιούν 2021
https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΙΩΝΩ14-ΑΦΤ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Έγκριση κατ’ εξαίρεση οδήγησης υπηρεσιακού (φορτηγού – απορριμματοφόρου) αυτοκινήτου του Δήμου Πύλης από υπάλληλο του Δήμου Πύλης που δεν κατέχει οργανική θέση οδηγού

ΑΔΑ: Ω5Η3Ω14-ΖΤ7 03 Ιούν 2021
https://diavgeia.gov.gr/doc/Ω5Η3Ω14-ΖΤ7?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Τροποποίηση της αριθμ 46/17-3-2014 απόφασης περι ορισμού υπευθύνου για την ηλεκτρονική καταχώρηση δαπανών για τα τέλη αλληλογραφίας των ΚΕΠ του Δήμου Πύλης.

ΑΔΑ: Ψ8ΘΘΩ14-ΛΨΞ 11 Οκτ 2018
https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ8ΘΘΩ14-ΛΨΞ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Βεβαίωση Δημάρχου για τον αριθμό των ωρών υπερωριακής απασχόλησης και της μη υπέρβασης του ανωτέρω ορίου για την Υπάλληλο του Δήμου Διαγωμά Βαϊα

ΑΔΑ: 6ΠΙ5Ω14-ΕΕ2 07 Δεκ 2017
https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΠΙ5Ω14-ΕΕ2?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου
1 2 3 47