Τροποποίηση της αριθμ 46/17-3-2014 απόφασης περι ορισμού υπευθύνου για την ηλεκτρονική καταχώρηση δαπανών για τα τέλη αλληλογραφίας των ΚΕΠ του Δήμου Πύλης.

ΑΔΑ: Ψ8ΘΘΩ14-ΛΨΞ 11 Οκτ 2018

Βεβαίωση Δημάρχου για τον αριθμό των ωρών υπερωριακής απασχόλησης και της μη υπέρβασης του ανωτέρω ορίου για την Υπάλληλο του Δήμου Διαγωμά Βαϊα

ΑΔΑ: 6ΠΙ5Ω14-ΕΕ2 07 Δεκ 2017

Βεβαίωση Δημάρχου για τον αριθμό των ωρών υπερωριακής απασχόλησης και της μη υπέρβασης του ανωτέρω ορίου για την Υπάλληλο του Δήμου Φωτάκη Ευθυμία

ΑΔΑ: 7121Ω14-ΡΒΙ 07 Δεκ 2017

Ορισμός υπαλλήλων για την Διοικητική και Οικονομική διαχείριση του έργου Agri Urban που υλοποιείται στα πλαίσια του χρηματοδοτικού πλαισίου URBACT III

ΑΔΑ: ΨΔΕΕΩ14-ΟΘΦ 05 Οκτ 2017

Αναστολή απασχόλησης των ωφελούμενων της αρ.1/2017 Δημόσιας Πρόσκλησηςτου ΟΑΕΔ κατά τη διάρκεια των διακοπών του θέρους

ΑΔΑ: ΩΘΘΘΩ14-Ξ3Β 04 Σεπ 2017

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ

ΑΔΑ: ΩΥ9ΑΩ14-0ΝΛ 01 Σεπ 2017

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΙΔΟΧ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΑΔΑ: Ψ6ΘΥΩ14-ΖΜΕ 08 Αυγ 2017

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΔΟΧΕΣ (ΦΩΤΑΚΗ)

ΑΔΑ: 7ΥΞΧΩ14-ΛΚΜ 03 Αυγ 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014 – 2020»ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2α «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ-ΕΝΕΡΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ»ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΙΤΛΟΣ: «ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ»

ΑΔΑ: 7Κ9ΤΩ14-ΙΕΤ 07 Ιούν 2017

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡ.2 ΤΟΥ ΑΡΘ.24 ΤΟΥ Ν.4479/2017

ΑΔΑ: 6ΥΨΦΩ14-ΣΨΛ 18 Ιούλ 2017

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΔΑ: Ω670Ω14-ΠΣΠ 11 Ιούλ 2017

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ

ΑΔΑ: 7ΖΧΩΩ14-0ΘΖ 04 Ιούλ 2017

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΝ ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ ΣΤΙς ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΑΔΑ: 6ΓΟΥΩ14-ΚΡΤ 23 Ιούν 2017

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΑΔΑ: 6ΨΕΟΩ14-ΚΔΣ 22 Ιούν 2017

ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ Δ.Σ. ΓΙΑ ΤΟ Β ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΑΔΑ: ΩΥΙΞΩ14-ΥΨΤ 19 Ιούν 2017
1 2 3 46