Διατύπωση γνώμης προς το Δημοτικό Συμβούλιο, σχετικά ΜΕ ΤΗΝ Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου ‘Μικρό Υδροηλεκτρικό έργο (ΜΥΗΕ) ισχύος 4,1 mw, ιδιοκτησίας της PIONEER WIND PARK MIKE που πρόκειται να κατασκευαστεί στην θέση «Ριζαριά» στο ρέμα Καμναίτικο της Δημοτικής Ενότητας Αιθήκων του Δήμου Πύλης της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας.

ΑΔΑ: ΩΜΗΚΩ14-ΗΔΚ 08 Οκτ 2019

ΕΚΛΟΓΗ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΑΔΑ: Ψ6ΥΛΩ14-ΞΜΖ 08 Οκτ 2019

Καθορισμός θέσης παραγωγού πωλητή στασίμου εμπορίου σε δημοτικό χώρο στην Τ.Κ. Ελάτης

ΑΔΑ: ΩΖ9ΑΩ14-ΨΝΦ 30 Αυγ 2019

Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου στην Τ.Κ. Λυγαριάς στον Τσιουνάρα Ιωάννη

ΑΔΑ: 9ΠΞΔΩ14-ΚΧ3 30 Αυγ 2019

Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου στην Τ.Κ. Πύλης στον Πολιτιστικό Σύλλογο Νέων Πύλης

ΑΔΑ: Ψ18ΠΩ14-Ο4Λ 06 Αυγ 2019

Καθορισμός θέσης παραγωγού πωλητή στασίμου εμπορίου σε δημοτικό χώρο στην Τ.Κ. Ελάτης

ΑΔΑ: ΨΦ18Ω14-ΡΒ0 20 Αυγ 2019

Εξέταση αιτήματος χορήγησης Άδειας Μουσικής – Μουσικών Οργάνων στο ΚΥΕ του Κωνσταντίνου Σωτηρίου στην Τ.Κ. Αθαμανίας

ΑΔΑ: 6ΒΒΧΩ14-ΤΒΕ 06 Αυγ 2019

Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου στην Τ.Κ. Πύλης στον Αθλητικό Όμιλο Πύλης «Πορταϊκός»

ΑΔΑ: ΩΔΧΓΩ14-ΒΑΞ 06 Αυγ 2019

Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου στην Τ.Κ. Βαθυρρεύματος στον Μορφωτικό Σύλλογο «Η Γκούρα»

ΑΔΑ: 6719Ω14-ΝΜΣ 06 Αυγ 2019

Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου στην Τ.Κ. Πύλης στον Αθλητικό Σύλλογο «Ήφαιστος»

ΑΔΑ: ΩΠΡΘΩ14-9ΨΘ 11 Ιούν 2019

Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου στην Τ.Κ. Πύλης στον Αλέξιο Στρωματιά

ΑΔΑ: 96ΞΖΩ14-ΚΦΩ 09 Μαΐ 2019

Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου στην Τ.Κ. Ελάτης στον Σύλλογο Επαγγελματιών Ορεινού Όγκου Ν. Τρικάλων «Ξένιος Ζεύς»

ΑΔΑ: 6ΣΤ3Ω14-0ΜΦ 09 Μαΐ 2019

Εξέταση αιτήματος χορήγησης Άδειας Μουσικής – Μουσικών Οργάνων στο ΚΥΕ του Απόστολου Κουτή στην Τ.Κ. Φήκης

ΑΔΑ: ΨΧΤΨΩ14-ΣΚΥ 09 Μαΐ 2019

Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου στην Τ.Κ. Γόμφων στον Πολιτιστικό & Μορφωτικό Σύλλογο «Οι Γόμφοι»

ΑΔΑ: 6ΜΣΥΩ14-ΤΣ6 26 Φεβ 2019

Καθορισμός χρήσεων γης στην Τ.Κ. Λυγαριάς

ΑΔΑ: 7ΧΚΞΩ14-6ΑΛ 26 Φεβ 2019
1 2 3 4 5 40