Καθορισμός θέσης παραγωγού πωλητή στασίμου εμπορίου σε δημοτικό χώρο στην Τ.Κ. Ελάτης

ΑΔΑ: ΩΖ9ΑΩ14-ΨΝΦ 30 Αυγ 2019

Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου στην Τ.Κ. Λυγαριάς στον Τσιουνάρα Ιωάννη

ΑΔΑ: 9ΠΞΔΩ14-ΚΧ3 30 Αυγ 2019

Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου στην Τ.Κ. Πύλης στον Πολιτιστικό Σύλλογο Νέων Πύλης

ΑΔΑ: Ψ18ΠΩ14-Ο4Λ 06 Αυγ 2019

Καθορισμός θέσης παραγωγού πωλητή στασίμου εμπορίου σε δημοτικό χώρο στην Τ.Κ. Ελάτης

ΑΔΑ: ΨΦ18Ω14-ΡΒ0 20 Αυγ 2019

Εξέταση αιτήματος χορήγησης Άδειας Μουσικής – Μουσικών Οργάνων στο ΚΥΕ του Κωνσταντίνου Σωτηρίου στην Τ.Κ. Αθαμανίας

ΑΔΑ: 6ΒΒΧΩ14-ΤΒΕ 06 Αυγ 2019

Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου στην Τ.Κ. Πύλης στον Αθλητικό Όμιλο Πύλης «Πορταϊκός»

ΑΔΑ: ΩΔΧΓΩ14-ΒΑΞ 06 Αυγ 2019

Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου στην Τ.Κ. Βαθυρρεύματος στον Μορφωτικό Σύλλογο «Η Γκούρα»

ΑΔΑ: 6719Ω14-ΝΜΣ 06 Αυγ 2019

Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου στην Τ.Κ. Πύλης στον Αθλητικό Σύλλογο «Ήφαιστος»

ΑΔΑ: ΩΠΡΘΩ14-9ΨΘ 11 Ιούν 2019

Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου στην Τ.Κ. Πύλης στον Αλέξιο Στρωματιά

ΑΔΑ: 96ΞΖΩ14-ΚΦΩ 09 Μαΐ 2019

Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου στην Τ.Κ. Ελάτης στον Σύλλογο Επαγγελματιών Ορεινού Όγκου Ν. Τρικάλων «Ξένιος Ζεύς»

ΑΔΑ: 6ΣΤ3Ω14-0ΜΦ 09 Μαΐ 2019

Εξέταση αιτήματος χορήγησης Άδειας Μουσικής – Μουσικών Οργάνων στο ΚΥΕ του Απόστολου Κουτή στην Τ.Κ. Φήκης

ΑΔΑ: ΨΧΤΨΩ14-ΣΚΥ 09 Μαΐ 2019

Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου στην Τ.Κ. Γόμφων στον Πολιτιστικό & Μορφωτικό Σύλλογο «Οι Γόμφοι»

ΑΔΑ: 6ΜΣΥΩ14-ΤΣ6 26 Φεβ 2019

Καθορισμός χρήσεων γης στην Τ.Κ. Λυγαριάς

ΑΔΑ: 7ΧΚΞΩ14-6ΑΛ 26 Φεβ 2019

Εξέταση αιτήματος χορήγησης Άδειας Μουσικής – Μουσικών Οργάνων στο ΚΥΕ της Θεοδώρας Καραταΐρη στην Τ.Κ. Πύλης

ΑΔΑ: ΩΠΗΜΩ14-3ΓΦ 26 Φεβ 2019

Διαμόρφωση Αγροτικής Οδού στην Τ.Κ. Παραποτάμου

ΑΔΑ: ΩΙΨ5Ω14-6ΚΜ 24 Δεκ 2018
1 2 3 4 5 40