Τροποποίηση Κανονισμού Λαϊκής Αγοράς Πύλης

ΑΔΑ: 6ΑΨ1Ω14-ΟΔ6 05 Φεβ 2021

Εξέταση της αριθμ. πρωτ.: 12537/12-10-2020 Αίτησης του Μπούρα Νικολάου για την παραχώρηση χώρου στάθμευσης ΑΜΕΑ, επί του Κοινοτικού δρόμου που οδηγεί στην οικία του στην Κοινότητα Λιβαδοχωρίου.

ΑΔΑ: 6ΑΦΝΩ14-9Ο1 18 Νοέ 2020

: Εξέταση της από 23/10/2019 Αίτησης του Λαζάρου Στυλιανού για τοποθέτηση πινακίδας απαγόρευσης της στάσης και στάθμευσης οχημάτων σε δρόμο της Κοινότητας Ελάτης προς αποφυγή ατυχημάτων.

ΑΔΑ: ΩΦ4ΥΩ14-0ΟΞ 18 Νοέ 2020

Εξέταση της αριθμ. πρωτ.: 11696/25-9-2020 Αίτησης του Πηλού Ανδρέα για την χρήση μουσικής ή μουσικών οργάνων με παράταση ωραρίου.

ΑΔΑ: ΨΓΩΜΩ14-4Ε0 17 Νοέ 2020

Θέμα: : «Διατύπωση γνώμης, επί του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.). για την τροποποίηση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) που αφορά στον μηχανολογικό εκσυγχρονισμό, κτιριακή επέκταση, προσάρτηση νέων γηπέδων και προσθήκης νέας δραστηριότητας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από καύση βιοαερίου της βιομηχανίας παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων της εταιρίας «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ Α.Ε.», πρώην ¨ΤΥΡΑΣ Α.Ε.¨ που λειτουργεί στο Δήμο Πύλης Π.Ε. Τρικάλων»

ΑΔΑ: Ω58ΡΩ14-ΒΩΨ 06 Νοέ 2020

Θέμα: «Γνωμοδότηση για την κατάργηση αγροτικής οδού»

ΑΔΑ: 6ΧΜΜΩ14-ΑΓΝ 22 Ιούλ 2020

Έγκριση Υψομετρικής μελέτης δρόμων στη Τ.Κ. Πύλης

ΑΔΑ: 9ΞΓΠΩ14-ΓΗ6 21 Ιούλ 2020

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο, για τις χρήσεις γης, έκτασης εμβαδού 152,54 τ.μ. του τεμαχίου με ΚΑΕΚ 450030219001, που βρίσκεται εντός του νεκροταφείου της Κοινότητας του Αγίου Βησσαρίωνα.

ΑΔΑ: 9ΟΧΜΩ14-Δ71 15 Ιούλ 2020

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο, για την σειρά προτεραιότητας των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Πύλης, στην εκπόνηση Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων.

ΑΔΑ: ΨΖΩ9Ω14-ΜΑΝ 01 Ιούλ 2020

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για το καθορισμό της χρήσης γης δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στην Κοινότητα Πύλης, για την παραχώρηση στην ΕΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε (ΕΔΑΘΕΣ) και την εγκατάσταση σταθμού αποσυμπίεσης και διανομής φυσικού αερίου.

ΑΔΑ: Ψ695Ω14-ΖΟΝ 15 Ιούν 2020

4η/2020 Απόφαση ΕΠΟΙΖΩ Δήμου Πύλης με θέμα: Εξέταση αίτησης της κ. Αρκουμάνη Μαρίας, για παράταση ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων ή μουσικής σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Κοινότητα Λυγαριάς.

ΑΔΑ: 6ΗΝ2Ω14-ΞΥΖ 23 Μαρ 2020

: Διατύπωση γνώμης, επί του φακέλου Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «Μικρό Υδροηλεκτρικό Έργο ισχύος 1,54 MW στην θέση «Βαθύρρευμα» της Δ.Ε. Πινδέων, του Δήμου Πύλης του Νομού Τρικάλων» της Π.Ε. Τρικάλων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

ΑΔΑ: ΩΑΩ6Ω14-ΑΑΝ 10 Μαρ 2020

Θέμα: ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “Ε.Ο. ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΑΡΤΑΣ¨ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΠΥΛΗΣ ΕΩΣ ΠΑΛΑΙΟΜΟΝΑΣΤΗΡΟ” ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ» Αίτηση της ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΑΤΕΕ με Αριθμ Πρωτ 1576/2020

ΑΔΑ: 6Λ2ΤΩ14-ΘΡΔ 18 Φεβ 2020

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “Ε.Ο. ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΑΡΤΑΣ¨ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΠΥΛΗΣ ΕΩΣ ΠΑΛΑΙΟΜΟΝΑΣΤΗΡΟ” ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ» Αίτηση της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ( Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων ) με ΑριθμΠρωτ 1576/2020

ΑΔΑ: ΨΚ5ΨΩ14-ΜΡΖ 18 Φεβ 2020

Eγκριση χορήγησης παράτασης διάρκειας σύμβασης προμήθειας ενός οχήματος πολλαπλών χρήσεων & ενός φορτοεκσκαφέα»

ΑΔΑ: ΨΔΝ6Ω14-ΕΛΩ 10 Φεβ 2020
1 2 3 4 40