Θέμα: «Γνωμοδότηση για την κατάργηση αγροτικής οδού»

ΑΔΑ: 6ΧΜΜΩ14-ΑΓΝ 22 Ιούλ 2020

Έγκριση Υψομετρικής μελέτης δρόμων στη Τ.Κ. Πύλης

ΑΔΑ: 9ΞΓΠΩ14-ΓΗ6 21 Ιούλ 2020

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο, για τις χρήσεις γης, έκτασης εμβαδού 152,54 τ.μ. του τεμαχίου με ΚΑΕΚ 450030219001, που βρίσκεται εντός του νεκροταφείου της Κοινότητας του Αγίου Βησσαρίωνα.

ΑΔΑ: 9ΟΧΜΩ14-Δ71 15 Ιούλ 2020

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο, για την σειρά προτεραιότητας των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Πύλης, στην εκπόνηση Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων.

ΑΔΑ: ΨΖΩ9Ω14-ΜΑΝ 01 Ιούλ 2020

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για το καθορισμό της χρήσης γης δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στην Κοινότητα Πύλης, για την παραχώρηση στην ΕΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε (ΕΔΑΘΕΣ) και την εγκατάσταση σταθμού αποσυμπίεσης και διανομής φυσικού αερίου.

ΑΔΑ: Ψ695Ω14-ΖΟΝ 15 Ιούν 2020

4η/2020 Απόφαση ΕΠΟΙΖΩ Δήμου Πύλης με θέμα: Εξέταση αίτησης της κ. Αρκουμάνη Μαρίας, για παράταση ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων ή μουσικής σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Κοινότητα Λυγαριάς.

ΑΔΑ: 6ΗΝ2Ω14-ΞΥΖ 23 Μαρ 2020

: Διατύπωση γνώμης, επί του φακέλου Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «Μικρό Υδροηλεκτρικό Έργο ισχύος 1,54 MW στην θέση «Βαθύρρευμα» της Δ.Ε. Πινδέων, του Δήμου Πύλης του Νομού Τρικάλων» της Π.Ε. Τρικάλων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

ΑΔΑ: ΩΑΩ6Ω14-ΑΑΝ 10 Μαρ 2020

Θέμα: ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “Ε.Ο. ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΑΡΤΑΣ¨ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΠΥΛΗΣ ΕΩΣ ΠΑΛΑΙΟΜΟΝΑΣΤΗΡΟ” ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ» Αίτηση της ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΑΤΕΕ με Αριθμ Πρωτ 1576/2020

ΑΔΑ: 6Λ2ΤΩ14-ΘΡΔ 18 Φεβ 2020

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “Ε.Ο. ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΑΡΤΑΣ¨ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΠΥΛΗΣ ΕΩΣ ΠΑΛΑΙΟΜΟΝΑΣΤΗΡΟ” ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ» Αίτηση της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ( Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων ) με ΑριθμΠρωτ 1576/2020

ΑΔΑ: ΨΚ5ΨΩ14-ΜΡΖ 18 Φεβ 2020

Eγκριση χορήγησης παράτασης διάρκειας σύμβασης προμήθειας ενός οχήματος πολλαπλών χρήσεων & ενός φορτοεκσκαφέα»

ΑΔΑ: ΨΔΝ6Ω14-ΕΛΩ 10 Φεβ 2020

Διατύπωση γνώμης προς το Δημοτικό Συμβούλιο, σχετικά ΜΕ ΤΗΝ Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου ‘Μικρό Υδροηλεκτρικό έργο (ΜΥΗΕ) ισχύος 4,1 mw, ιδιοκτησίας της PIONEER WIND PARK MIKE που πρόκειται να κατασκευαστεί στην θέση «Ριζαριά» στο ρέμα Καμναίτικο της Δημοτικής Ενότητας Αιθήκων του Δήμου Πύλης της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας.

ΑΔΑ: ΩΜΗΚΩ14-ΗΔΚ 08 Οκτ 2019

ΕΚΛΟΓΗ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΑΔΑ: Ψ6ΥΛΩ14-ΞΜΖ 08 Οκτ 2019

Καθορισμός θέσης παραγωγού πωλητή στασίμου εμπορίου σε δημοτικό χώρο στην Τ.Κ. Ελάτης

ΑΔΑ: ΩΖ9ΑΩ14-ΨΝΦ 30 Αυγ 2019

Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου στην Τ.Κ. Λυγαριάς στον Τσιουνάρα Ιωάννη

ΑΔΑ: 9ΠΞΔΩ14-ΚΧ3 30 Αυγ 2019

Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου στην Τ.Κ. Πύλης στον Πολιτιστικό Σύλλογο Νέων Πύλης

ΑΔΑ: Ψ18ΠΩ14-Ο4Λ 06 Αυγ 2019
1 2 3 39