Αίτηση Πολύζου Αθανασίου για χρήση μουσικής ή μουσικών οργάνων με παράταση ωραρίου.

ΑΔΑ: 9ΩΟΣΩ14-ΔΗΔ 06 Σεπ 2021

Διατύπωση γνώμης επί του φακέλου μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «Υδροηλεκτρικό Έργο (ΥΗΕ) Μεσοχώρας, στον ποταμό Αχελώο, Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων» της εταιρείας ΔΕΗ Α.Ε.

ΑΔΑ: 90ΗΥΩ14-8Η8 06 Σεπ 2021

Αίτηση Καλαντζή Γεωργίου για χρήση μουσικής ή μουσικών οργάνων με παράταση ωραρίου.

ΑΔΑ: 6ΤΖΑΩ14-ΘΨΚ 26 Ιούλ 2021

Αίτηση Στρωματιά Αλεξίου, νόμιμου εκπρόσωπου του ΚΥΕ «ΤΟ ΧΑΝΙ ΤΟΥ ΣΟΥΦΛΙΑ», για χρήση μουσικής ή μουσικών οργάνων με παράταση ωραρίου.

ΑΔΑ: 97ΝΦΩ14-ΧΞ5 26 Ιούλ 2021

Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με τον καθορισμό επιμέρους χρήσεων γης στην επέκταση οικισμού Αγίου Βησσαρίωνα Δήμου Πύλης.

ΑΔΑ: Ω2ΨΙΩ14-ΧΓΒ 26 Ιούλ 2021

Διατύπωση γνώμης επί του φακέλου μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για τη «Διευθέτηση Κεντρικού Ρέματος Οικισμού Πιαλείας», στη Δ.Ε. Πιαλείων του Δήμου Πύλης, της Π.Ε. Τρικάλων, της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

ΑΔΑ: ΨΧΕΠΩ14-ΙΧΩ 26 Ιούλ 2021

Διατύπωση γνώμης επί του φακέλου μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για τη «Διευθέτηση Κεντρικού Ρέματος Οικισμού Φιλύρα», στη Δ.Ε. Πιαλείων του Δήμου Πύλης, της Π.Ε. Τρικάλων, της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

ΑΔΑ: ΩΤΓ9Ω14-4ΔΕ 26 Ιούλ 2021

Διατύπωση γνώμης επί του φακέλου μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «Μικρός Υδροηλεκτρικός Σταθμός ισχύος 750 KW στο ρέμα Κρυόβρυση» στην Τ.Κ. Πύρρας του Δήμου Πύλης του Νομού Τρικάλων της Π.Ε. Τρικάλων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

ΑΔΑ: 6082Ω14-ΕΡΤ 26 Ιούλ 2021

Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο καθορισμού χρήσης γης δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στην Κοινότητα Φήκης για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών.

ΑΔΑ: 6ΩΕΖΩ14-66Θ 20 Απρ 2021

Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως της Τ.Κ. Πύλης με μετατόπιση των Οικοδομικών και Ρυμοτομικών γραμμών στα Ο.Τ. 62 και 63 και την ενοποίησή τους.

ΑΔΑ: ΨΙΖΨΩ14-1ΥΓ 20 Απρ 2021

Έγκριση μελέτης σήμανσης του έργου «Κατασκευή ποδηλατοδρόμου Πύλης και έργων οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης».

ΑΔΑ: ΨΠ87Ω14-ΙΛΡ 20 Απρ 2021

Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο καθορισμού χρήσης γης δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στην Κοινότητα Γόμφων για τη δημιουργία φωτοβολταϊκού πάρκου

ΑΔΑ: 6ΘΛΕΩ14-ΠΝΝ 20 Απρ 2021

Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο καθορισμού χρήσης γης δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στην Κοινότητα Πύλης για τη δημιουργία βιολογικού καθαρισμού επεξεργασίας λυμάτων.

ΑΔΑ: 9ΡΞΧΩ14-ΟΑΒ 20 Απρ 2021

Εισήγηση προς την Οικονομική Επιτροπή για αύξηση των τελών ποτίσματος των οικοπέδων που ποτίζονται με φυσική ροή στην Κοινότητα Αγίου Βησσαρίωνα

ΑΔΑ: 6ΝΔΤΩ14-ΔΓΔ 11 Φεβ 2021

Τροποποίηση του Κανονισμού Άρδευσης Κοινότητας Αγ.Βησσαρίωνα

ΑΔΑ: 9ΨΓ1Ω14-ΙΗΔ 05 Φεβ 2021
1 2 3 40