2. Διατύπωση γνώμης προς το Δημοτικό Συμβούλιο, επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την κατασκευή και λειτουργία δύο (2) ΑΣΠΗΕ, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 27 MW, και συνολικής μέγιστης ισχύος 24,6 MW στις θέσεις «ΑΥΓΟ» και «ΛΑΠΑΤΑ», των Δ.Ε. Αιθήκων & Πινδέων, του Δήμου Πύλης, στην Π.Ε. Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, των ¨GREEN VELOCITY 1MIKE¨ & ¨WIND ENERGY FACILITY MIKE¨.

ΑΔΑ: ΨΑΖ8Ω14-ΧΔΨ 27 Δεκ 2022
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΑΖ8Ω14-ΧΔΨ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

1. Διατύπωση γνώμης προς το Δημοτικό Συμβούλιο, επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Αιολικοί Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 15MW στις θέσεις ‘ ΜΠΑΤΗΣ΄, ΄ΤΣΟΥΜΑ΄, ‘ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ’, ‘ΠΛΑΓΙΑ’ και ‘ΨΗΛΩΜΑ’ στις Δ.Ε. Αιθήκων, Κλεινοβού και Δ.Ε. Ασπροποτάμου των Δήμων Πύλης και Μετεώρων, στην Π.Ε. Τρικάλων, της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

ΑΔΑ: 62ΨΝΩ14-4ΙΣ 27 Δεκ 2022
https://diavgeia.gov.gr/doc/62ΨΝΩ14-4ΙΣ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Έγκριση εκτάκτου χαρακτήρα συνεδρίασης

ΑΔΑ: ΨΨΥ4Ω14-0ΜΥ 27 Δεκ 2022
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΨΥ4Ω14-0ΜΥ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Έγκριση εκτάκτου χαρακτήρα συνεδρίασης

ΑΔΑ: ΨΙΨΨΩ14-Η37 06 Δεκ 2022
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΙΨΨΩ14-Η37?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Αίτηση Τζιουβάρα Θεοφάνη για χρήση μουσικής ή μουσικών οργάνων με παράταση ωραρίου.

ΑΔΑ: 6ΚΧΗΩ14-3Μ8 18 Οκτ 2022
https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΚΧΗΩ14-3Μ8?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Βεβαίωση για γήπεδο του οικισμού Ξυλοχωρίου Κοινότητας Ελάτης ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του Π.Δ. της 06-12-1982 (ΦΕΚ Δ’ 588/23-12-1982) προς έκδοση Οικοδομικής Άδειας.

ΑΔΑ: ΨΕΓΓΩ14-377 18 Οκτ 2022
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΕΓΓΩ14-377?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο καθορισμού χρήσης γης δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στην Κοινότητα Πιαλείας για λειτουργία κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.

ΑΔΑ: 61ΑΛΩ14-ΟΧ9 18 Οκτ 2022
https://diavgeia.gov.gr/doc/61ΑΛΩ14-ΟΧ9?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο καθορισμού χρήσης γης δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στην Κοινότητα Πιαλείας για λειτουργία κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.

ΑΔΑ: ΨΔΠ8Ω14-ΦΝΗ 18 Οκτ 2022
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΔΠ8Ω14-ΦΝΗ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο καθορισμού χρήσης γης δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στην Κοινότητα Πιαλείας για λειτουργία κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.

ΑΔΑ: 66ΔΩΩ14-ΗΡΡ 18 Οκτ 2022
https://diavgeia.gov.gr/doc/66ΔΩΩ14-ΗΡΡ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο καθορισμού χρήσης γης δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στην Κοινότητα Πιαλείας για λειτουργία κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.

ΑΔΑ: ΨΑ3ΧΩ14-Ε7Β 18 Οκτ 2022
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΑ3ΧΩ14-Ε7Β?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο καθορισμού χρήσης γης δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στην Κοινότητα Μουριάς για λειτουργία κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων

ΑΔΑ: 6Β1ΤΩ14-ΡΣ3 18 Οκτ 2022
https://diavgeia.gov.gr/doc/6Β1ΤΩ14-ΡΣ3?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Διατύπωση γνώμης για τον καθορισμό μίας (1) θέσης στάθμευσης για Α.με.Α. στη δημοτική οδό Ηρώων 1940, αρ. 4, της πόλης Πύλης του Δήμου Πύλης.

ΑΔΑ: 6ΦΩ7Ω14-ΠΕΣ 18 Οκτ 2022
https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΦΩ7Ω14-ΠΕΣ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Διατύπωση γνώμης επί του περιεχομένου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου «Κατασκευή προβόλων συμβάλλοντα χειμάρρου Μουτσιαρίτη για την αντιμετώπιση ολισθητικών φαινομένων στην Τ.Κ. Αθαμανίας Δ. Πύλης Π.Ε. Τρικάλων» της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

ΑΔΑ: 6ΚΛΛΩ14-Ζ95 18 Οκτ 2022
https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΚΛΛΩ14-Ζ95?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Αίτηση Συλλόγου Πεζοπορίας και Ορειβασίας Πιαλείας «Ο ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ» για παραχώρηση χώρου στο Πάρκο του Ασκληπιού στην Κοινότητα Πιαλείας για την διοργάνωση της εκδήλωσης ΓΙΟΡΤΗ ΚΑΣΤΑΝΟΥ.

ΑΔΑ: 9ΧΒΧΩ14-9ΒΞ 18 Οκτ 2022
https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΧΒΧΩ14-9ΒΞ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Διατύπωση γνώμης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου «Κατασκευή και λειτουργία συγκροτήματος επτά (7) Αιολικών Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) στη θέση «ΑΥΓΟ» Δ.Ε. Πινδέων, ισχύος 52 MW, στη θέση «ΚΟΡΥΦΗ ΚΑΡΑΤΖΙΟΥΝΗ» Δ.Ε. Πινδέων, ισχύος 29,4 MW, στη θέση «ΚΟΡΥΦΗ ΚΑΥΚΙΑ» Δ.Ε. Πινδέων, ισχύος 28 MW, στη θέση «ΨΗΛΑ ΔΕΝΤΡΑ» Δ.Ε. Πινδέων, ισχύος 42 MW, στη θέση «ΚΕΡΑΣΟΥΛΕΣ – ΝΤΑΛΑΜΗΤΡΟΥ» Δ.Ε. Πινδέων, ισχύος 33,6 MW, στη θέση «ΚΟΡΥΦΗ – ΚΑΥΚΙΑ» Δ.Ε. Πινδέων – Αργιθέας, ισχύος 29,4 MW, στη θέση «ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΝ» Δ.Ε. Πινδέων – Αργιθέας, ισχύος 25,2 MW και των συνοδών τους έργων που χωροθετούνται στο Δήμο Πύλης – Αργιθέας των Π.Ε. Τρικάλων – Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας».

ΑΔΑ: ΩΜΑΜΩ14-24Τ 18 Οκτ 2022
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΜΑΜΩ14-24Τ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου
1 2 3 45