: Α΄ κατανομή ΣΑΤΑ 2023

ΑΔΑ: ΨΗ97Ω14-ΧΙ7 21 Φεβ 2023
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΗ97Ω14-ΧΙ7?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Εξειδίκευση πίστωσης για καταβολή τακτικής επιχορήγησης στον Οργανισμό Κοινωνικών Πολιτιστικών Αθλητικών Δράσεων (Ο.Κ.Π.Α.Δ.) Δήμου Πύλης με τον διακριτό τίτλο «ΑΓΙΟΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ»

ΑΔΑ: 6330Ω14-Ε69 21 Φεβ 2023
https://diavgeia.gov.gr/doc/6330Ω14-Ε69?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Σύσταση πάγιας προκαταβολής οικονομικού έτους 2023 για τις Κοινότητες των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Πύλης

ΑΔΑ: 6ΙΖ5Ω14-66Χ 21 Φεβ 2023
https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΙΖ5Ω14-66Χ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Έγκριση της αριθμ. 37/2023 απόφασης Δημάρχου περί ορισμού δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου

ΑΔΑ: 65ΝΑΩ14-Γ95 21 Φεβ 2023
https://diavgeia.gov.gr/doc/65ΝΑΩ14-Γ95?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Έγκριση της αριθμ. 36/2023 απόφασης Δημάρχου περί ορισμού δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου

ΑΔΑ: ΡΚΘ8Ω14-Π1Κ 21 Φεβ 2023
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΡΚΘ8Ω14-Π1Κ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Ορισμός Δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου.

ΑΔΑ: 6ΘΩΠΩ14-6Μ2 17 Φεβ 2023
https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΘΩΠΩ14-6Μ2?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Oρισμός δικηγόρου για υπόθεση του Δήμoυ

ΑΔΑ: ΨΞΣΧΩ14-ΝΦΡ 16 Φεβ 2023
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΞΣΧΩ14-ΝΦΡ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Εξειδίκευση πίστωσης για αποκριάτικες εκδηλώσεις

ΑΔΑ: 9Ο3ΞΩ14-291 01 Φεβ 2023
https://diavgeia.gov.gr/doc/9Ο3ΞΩ14-291?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Εισηγητική έκθεση Δ’ τριμήνου του έτους 2022 προς την οικονομική επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.

ΑΔΑ: 63ΦΧΩ14-Τ2Ω 01 Φεβ 2023
https://diavgeia.gov.gr/doc/63ΦΧΩ14-Τ2Ω?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Αποδοχή της χρηματοδότησης του Δήμου Πύλης, στο πλαίσιο της Πράξης «Επιχορήγηση των ΟΤΑ για το «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από Θεομηνίες στους ΟΤΑ α ́ και β ́ βαθμού της Χώρας», με Κωδικό ΟΠΣ 5168277 στο «ΤΠΑ Υπουργείου Εσωτερικών 2021-2025»

ΑΔΑ: 937ΓΩ14-Ζ07 01 Φεβ 2023
https://diavgeia.gov.gr/doc/937ΓΩ14-Ζ07?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γής στην ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΗΚΗΣ του Δήμου Πύλης.

ΑΔΑ: 9ΡΠ5Ω14-ΣΨΗ 08 Φεβ 2023
https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΡΠ5Ω14-ΣΨΗ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Kαθορισμός όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Κοινότητα Φήκης

ΑΔΑ: 60Φ0Ω14-ΟΟ5 01 Φεβ 2023
https://diavgeia.gov.gr/doc/60Φ0Ω14-ΟΟ5?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Κατάρτιση Τμήματος Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2023, που αφορά τον Οργανισμό Κοινωνικών, Πολιτιστικών, Αθλητικών Δράσεων (ΟΚΠΑΔ) Δήμου Πύλης.

ΑΔΑ: 9Η6ΜΩ14-7ΗΠ 26 Ιαν 2023
https://diavgeia.gov.gr/doc/9Η6ΜΩ14-7ΗΠ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Λήψη απόφασης περί «Έγκρισης υποχρεωτικής αναμόρφωσης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους 2023 του Δήμου Πύλης».

ΑΔΑ: ΡΠΦΘΩ14-Ξ2Δ 01 Φεβ 2023
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΡΠΦΘΩ14-Ξ2Δ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Ορισμός υπολόγου έκδοσης ενταλμάτων προπλησωμής για την επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Πύλης

ΑΔΑ: 9953Ω14-Θ58 01 Φεβ 2023
https://diavgeia.gov.gr/doc/9953Ω14-Θ58?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου
1 2 3 4 5 224