Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου(ξενώνας), στην Κοινότητας Παχτουρίου.

ΑΔΑ: 6ΜΡΠΩ14-ΣΑΓ 16 Μαρ 2023
https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΜΡΠΩ14-ΣΑΓ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Kαθορισμός όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού καταστήματος στον οικισμό Αετός στην Κοινότητα Παχτουρίου-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΔΑ: 9ΨΛΣΩ14-Α16 14 Μαρ 2023
https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΨΛΣΩ14-Α16?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Ανάθεση εκτέλεσης των εργασιών καθαριότητας δημοτικών κτιρίων με δημόσια σύμβαση.

ΑΔΑ: 66Ρ4Ω14-ΡΚ9 14 Μαρ 2023
https://diavgeia.gov.gr/doc/66Ρ4Ω14-ΡΚ9?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Eγκριση Πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Κοινότητα Φήκης

ΑΔΑ: 9ΩΜΨΩ14-7Β4 14 Μαρ 2023
https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΩΜΨΩ14-7Β4?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Περίληψη διακήρυξης επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γής στην ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΗΚΗΣ του Δήμου Πύλης.

ΑΔΑ: 6Χ2ΧΩ14-Ω5Χ 15 Μαρ 2023
https://diavgeia.gov.gr/doc/6Χ2ΧΩ14-Ω5Χ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Κατ’ εξαίρεση μετακίνηση επιβατικού οχήματος του Δήμου Πύλης, εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου

ΑΔΑ: 6ΗΜ7Ω14-ΥΩΓ 21 Φεβ 2023
https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΗΜ7Ω14-ΥΩΓ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Κατ’ εξαίρεση μετακίνηση επιβατικού οχήματος του Δήμου Πύλης, εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου

ΑΔΑ: ΨΤΙΚΩ14-ΤΩΣ 21 Φεβ 2023
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΤΙΚΩ14-ΤΩΣ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Κατ’ εξαίρεση μετακίνηση επιβατικού οχήματος του Δήμου Πύλης, εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου

ΑΔΑ: 68ΡΕΩ14-ΞΩΦ 21 Φεβ 2023
https://diavgeia.gov.gr/doc/68ΡΕΩ14-ΞΩΦ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Κατ’ εξαίρεση μετακίνηση επιβατικού οχήματος του Δήμου Πύλης, εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου

ΑΔΑ: ΨΛΞ0Ω14-ΝΕΘ 21 Φεβ 2023
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΛΞ0Ω14-ΝΕΘ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Εξειδίκευση πίστωσης για εκδηλώσεις

ΑΔΑ: ΩΧΛΣΩ14-ΥΩ7 21 Φεβ 2023
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΧΛΣΩ14-ΥΩ7?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Έγκριση Πρακτικού ΙΙΙ του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ 2022»

ΑΔΑ: 67ΦΤΩ14-Ω94 21 Φεβ 2023
https://diavgeia.gov.gr/doc/67ΦΤΩ14-Ω94?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Έγκριση Πρακτικού ΙΙ του έργου: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ»

ΑΔΑ: ΨΩΞ7Ω14-ΡΤ8 21 Φεβ 2023
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΩΞ7Ω14-ΡΤ8?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Έγκριση Πρακτικού Ι του έργου: «ΥΔΡΕΥΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ & ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τ.Κ. ΡΟΠΩΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ»

ΑΔΑ: Ψ0ΡΝΩ14-Λ9Τ 21 Φεβ 2023
https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ0ΡΝΩ14-Λ9Τ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Έγκριση Πρακτικού Ι του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ.ΜΟΥΡΙΑΣ»

ΑΔΑ: ΨΟΨΨΩ14-2Κ9 21 Φεβ 2023
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΟΨΨΩ14-2Κ9?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Απαλλαγή υπολόγων Πάγιας Προκαταβολής Τοπικών Κοινοτήτων έτους 2022

ΑΔΑ: ΨΗ9ΕΩ14-7ΛΨ 21 Φεβ 2023
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΗ9ΕΩ14-7ΛΨ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου
1 2 3 4 224