Έγκριση Πρακτικού Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο: «Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων 2021».

ΑΔΑ: 6ΠΔΚΩ14-ΦΛΔ 30 Μαρ 2021

Περίληψη διακήρυξης επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γής στην ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥΡΙΑΣ του Δήμου Πύλης

ΑΔΑ: 9ΞΠΒΩ14-ΜΑ5 24 Μαρ 2021

Κατανομή πίστωσης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους(ΚΑΠ) για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων(πρώην ΣΑΤΑ)

ΑΔΑ: 6ΜΞ2Ω14-ΥΔΗ 17 Μαρ 2021

Έγκριση Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων χρήσης για το οικονομικό έτος 2019

ΑΔΑ: ΨΝΛΚΩ14-ΦΛ2 17 Μαρ 2021

Έγκριση Απολογισμού Δήμου Πύλης για το οικονομικό έτος 2019

ΑΔΑ: 9ΨΝΖΩ14-2ΜΕ 17 Μαρ 2021

Έγκριση 4ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου: Αίθουσα συνάθροισης κοινού στη Τ.Κ. Πηγής.

ΑΔΑ: 6ΗΧ9Ω14-ΨΗΙ 17 Μαρ 2021

Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου: Συντήρηση- κατασκευή τεχνικών υποδομών στη Δ.Ε. Μυροφύλλου.

ΑΔΑ: 62ΔΤΩ14-ΧΤΧ 17 Μαρ 2021

: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου: Συντήρηση- κατασκευή τεχνικών υποδομών στη Δ.Ε. Νεράιδας.

ΑΔΑ: 6Π1ΣΩ14-5ΙΚ 17 Μαρ 2021

Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου: Συντήρηση – κατασκευή τεχνικών υποδομών στη Δ.Ε. Πινδέων.

ΑΔΑ: ΨΞΘΡΩ14-ΒΜΚ 17 Μαρ 2021

Αποδοχή χρηματοδότησης του Δήμου Πύλης για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας στις σχολικές μονάδες της χώρας

ΑΔΑ: 65ΚΟΩ14-ΡΩΧ 17 Μαρ 2021

Εγκριση εκτέλεσης των εργασιών καθαριότητας δημοτικών κτιρίων με δημόσια σύμβαση

ΑΔΑ: 9401Ω14-ΗΧΜ 17 Μαρ 2021

Έγκριση μελέτης, ΣΑΥ – ΦΑΥ, έγκριση διενέργειας – τρόπος υλοποίησης και καθορισμός όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο: Συντήρηση- κατασκευή τεχνικών υποδομών στη Δ.Ε. Μυροφύλλου.

ΑΔΑ: ΩΖΡΞΩ14-1ΡΧ 17 Μαρ 2021

Έγκριση μελέτης, ΣΑΥ – ΦΑΥ, έγκριση διενέργειας – τρόπος υλοποίησης και καθορισμός όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο: Συντήρηση- κατασκευή τεχνικών υποδομών στη Δ.Ε. Νεράιδας.

ΑΔΑ: ΩΣΛΟΩ14-5Τ7 17 Μαρ 2021

Έγκριση μελέτης, ΣΑΥ – ΦΑΥ, έγκριση διενέργειας – τρόπος υλοποίησης και καθορισμός όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο: Συντήρηση- κατασκευή τεχνικών υποδομών στη Δ.Ε. Πινδέων.

ΑΔΑ: ΨΨΦΞΩ14-0Χ5 17 Μαρ 2021

Έγκριση μελέτης, ΣΑΥ – ΦΑΥ, έγκριση διενέργειας – τρόπος υλοποίησης και καθορισμός όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο: Συντήρηση- κατασκευή τεχνικών υποδομών στη Δ.Ε. Αιθήκων.

ΑΔΑ: Ψ6ΘΒΩ14-ΙΓΝ 17 Μαρ 2021
1 2 3 4 165