Ψήφιση πιστώσεων για πληρωμή έργων,οφειλών,εργασιών,προμηθειών για τις ανάγκες του Δήμου

ΑΔΑ: ΒΕΖ2Ω14-ΓΟ2 11 Ιούν 2013

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου(ξενώνας)στην Τ.Κ.Παχτουρίου-Δ.Ε.Νεραίδας.

ΑΔΑ: ΒΕΖΔΩ14-ΤΩ2 19 Ιούν 2013

Ορισμός δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης-Ψήφιση πίστωσης

ΑΔΑ: ΒΕΖΓΩ14-4Ω0 23 Μαΐ 2013

Εγκριση απόφασης Δημάρχου(50/2013)περί ορισμού δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου-Ψήφιση πίστωσης

ΑΔΑ: ΒΕΖΓΩ14-ΧΗ0 23 Μαΐ 2013

Εγκριση απόφασης Δημάρχου(49/2013)περί ορισμού δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου-Ψήφιση πίστωσης

ΑΔΑ: ΒΕΖΓΩ14-Ε2Υ 23 Μαΐ 2013

Εγκριση απόφασης Δημάρχου(44/2013)περί ορισμού δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου-Ψήφιση πίστωσης

ΑΔΑ: ΒΕΖ0Ω14-ΦΧΚ 23 Μαΐ 2013

Ορισμός συμβολαιογράφου για σύνταξη συμβολαίου δωρεάς-Ψήφιση πίστωσης

ΑΔΑ: ΒΕΖ0Ω14-ΑΩ3 23 Μαΐ 2013

Ψήφιση πιστώσεων για πληρωμή έργων,οφειλών,εργασιών,προμηθειών για τις ανάγκες του Δήμου

ΑΔΑ: ΒΕΖ0Ω14-2ΙΥ 23 Μαΐ 2013

Εγκριση απόφασης Δημάρχου(43/2013)περί ορισμού δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου-Ψήφιση πίστωσης

ΑΔΑ: ΒΕΖ0Ω14-ΝΜΞ 23 Μαΐ 2013

Oρισμός δικηγόρου για υπόθεση του Δήμoυ

ΑΔΑ: ΒΕΖΞΩ14-ΑΙΣ 05 Ιούν 2013

Kατάρτιση Σχεδίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης(ΟΠΔ)Δήμου Πύλης

ΑΔΑ: ΒΕΖΞΩ14-ΚΧΣ 23 Μαΐ 2013

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίαςγια την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γής στην ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ MOΥΡΙΑΣ του Δήμου Πύλης

ΑΔΑ: ΒΕΖΡΩ14-ΘΑΩ 04 Ιούν 2013

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίαςγια την εκμίσθωση γεφυροπλάστιγγας στην ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥΡΙΑΣ του Δήμου Πύλης

ΑΔΑ: ΒΕΖΡΩ14-7ΗΧ 04 Ιούν 2013

Εγκριση απόφασης Δημάρχου(46/2013)περί ορισμού δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου-Ψήφιση πίστωσης

ΑΔΑ: ΒΕΖΡΩ14-Σ9Η 23 Μαΐ 2013

Kαθορισμός όρων δημοπρασίας περισσεύματος βοσκής στην Τ.Κ.Παραμέρου

ΑΔΑ: ΒΕΖΡΩ14-5Ν1 23 Μαΐ 2013
1 157 158 159 160 161 165