Αποδοχή χρηματοδότησης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΟΥΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ, ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗ ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ 18ΗΣ ΚΑΙ 19ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

ΑΔΑ: 6ΡΘΨΩ14-8Κ8 10 Νοέ 2020

Αποδοχή χρηματοδότησης Δήμου Πύλης για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού στις σχολικές μονάδες

ΑΔΑ: ΨΦΡΩΩ14-ΦΩΑ 10 Νοέ 2020

Αποδοχή χρηματοδότησης Δήμου Πύλης για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες.

ΑΔΑ: Ψ3Λ5Ω14-ΤΡΘ 10 Νοέ 2020

Αποδοχή πίστωσης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, έτους 2020, για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (πρώην ΣΑΤΑ – 4η ,5η και 6η μηνιαία κατανομή)

ΑΔΑ: Ω9ΑΣΩ14-ΖΝΨ 10 Νοέ 2020

Eξειδίκευση πίστωσης για οικονομική επιχορήγηση σε Αθλητικούς Συλλόγους και Σωματεία του Δήμου Πύλης

ΑΔΑ: 969ΔΩ14-8ΓΦ 10 Νοέ 2020

Εγκριση απόδοσης λογαριασμού ενταλμάτων προπληρωμής για πληρωμή παραβόλων τεχνικού ελέγχου(ΚΤΕΟ)οχημάτων του Δήμου Πύλης και απαλλαγή υπολόγου

ΑΔΑ: 6Ο75Ω14-ΜΟΣ 10 Νοέ 2020

Εγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής για επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Πύλης και απαλλαγή υπολόγου

ΑΔΑ: ΨΑΖΧΩ14-ΨΗΙ 10 Νοέ 2020

Εγκριση των δικαιολογητικών δαπανών της πάγιας προκαταβολής των Προέδρων των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Πύλης

ΑΔΑ: ΨΧΥΟΩ14-ΝΥΘ 10 Νοέ 2020

Διαγραφή προστίμου ΚΟΚ.

ΑΔΑ: Ω97ΦΩ14-ΓΔΓ 10 Νοέ 2020

Αποδοχής δωρεάς κατασκευής ασφαλτόστρωσης σε αγροτικό δρόμο.

ΑΔΑ: Ψ4ΕΦΩ14-Ξ6Τ 10 Νοέ 2020

Eγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου: «Μεταφορά νερού από Γέφυρα ως Νερόμυλο στην Τ.Κ.Πύλης.

ΑΔΑ: ΩΔ9ΔΩ14-ΔΘΙ 10 Νοέ 2020

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας δικαιώματος απόληψης υλικών αμμοληψίας με τίμημα στην ΚΟΚΚΙΝΟΣ Α.Τ.Ε.Ε.

ΑΔΑ: 6ΒΠΥΩ14-ΑΚΚ 10 Νοέ 2020

Αποδοχής δωρεάς παραιατρικών οργάνων

ΑΔΑ: ΨΕΛΒΩ14-Α0Χ 10 Νοέ 2020

Eγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου: «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στο Τ.Δ.Νεραιδοχωρίου».

ΑΔΑ: 6ΣΙΞΩ14-ΜΛΝ 10 Νοέ 2020

Εγκριση ΦΑΥ και ΣΑΥ του έργου «Συντήρηση-Κατασκευή τεχνικών υποδομών στην Δ.Ε Πινδέων».

ΑΔΑ: 68Υ6Ω14-Ω15 10 Νοέ 2020
1 2 3 152