ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΗΜ. ΧΩΡΟΥ ΕΝΑΝΤΙ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΠΥΛΗΣ”.

ΑΔΑ: ΒΛΒΟΩ14-Ψ6Β 20 Ιούλ 2013

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΑΝΟΡΥΞΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΥΛΗΣ”.

ΑΔΑ: ΒΛΒΟΩ14-6Δ3 20 Ιούλ 2013

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΟ Τ.Δ. ΡΟΠΩΤΟΥ”.

ΑΔΑ: ΒΛΒΟΩ14-Τ1Υ 20 Ιούλ 2013

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΘΕΣΗ ΔΕΣΗ ΕΩΣ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ Τ.Δ. ΡΟΠΩΤΟΥ”.

ΑΔΑ: ΒΛΒΟΩ14-Π55 20 Ιούλ 2013

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΧΑΛΙΚΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΟ Τ.Δ. ΠΥΛΗΣ”.

ΑΔΑ: ΒΛΒΟΩ14-ΗΔ8 20 Ιούλ 2013

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤΟ Τ.Δ. ΚΟΤΡΩΝΙΟΥ”.

ΑΔΑ: ΒΛΒΟΩ14-ΦΟΚ 20 Ιούλ 2013

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΣΤΟ Τ.Δ. ΑΓΙΟΥ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ”.

ΑΔΑ: ΒΛΒΟΩ14-ΓΘΤ 20 Ιούλ 2013

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΣΤΟ Τ.Δ. ΠΥΛΗΣ”.

ΑΔΑ: ΒΛΒΟΩ14-Κ84 20 Ιούλ 2013

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΜΕΣΗΣ ΠΑΛΑΙΟΚΑΡΥΑΣ”.

ΑΔΑ: ΒΛΒΟΩ14-Ν3Ξ 20 Ιούλ 2013

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΚΟΣΚΕΠΟΥΣ ΟΧΕΤΟΥ ΣΤΟ Τ.Δ. ΠΕΤΡΟΧΩΡΙΟΥ”

ΑΔΑ: ΒΛΒΟΩ14-6ΒΒ 20 Ιούλ 2013

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΑΣ ΣΤΟ Τ.Δ. ΛΥΓΑΡΙΑΣ”.

ΑΔΑ: ΒΛΒΟΩ14-ΠΞΚ 20 Ιούλ 2013

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟ Τ.Δ. ΛΥΓΑΡΙΑΣ”.

ΑΔΑ: ΒΛΒΟΩ14-ΤΔΖ 20 Ιούλ 2013

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΣΤΟ Τ.Δ. ΠΑΛΑΙΟΜΟΝΑΣΤΗΡΟΥ”.

ΑΔΑ: ΒΛΒΟΩ14-ΞΙ9 20 Ιούλ 2013

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ 3Α ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ”.

ΑΔΑ: ΒΛΒΟΩ14-ΨΥΞ 20 Ιούλ 2013

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΘΟΣΤΡΩΤΩΝ ΣΕ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΜΟΝΑΣΤΗΡΟΥ”.

ΑΔΑ: ΒΛΒΟΩ14-049 20 Ιούλ 2013
1 154 155 156 157 158