Αίτηση αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Αντιμετώπιση ζημιών από θεομηνίες στη Δ.Ε. Αιθήκων» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.

ΑΔΑ: 6ΜΣΖΩ14-Η4Χ 19 Αυγ 2019

Αίτηση αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Αποκαταστάσεις υποδομών Δήμου Πύλης» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.

ΑΔΑ: ΨΠΗ1Ω14-ΠΚΝ 19 Αυγ 2019

Αίτηση αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνία στις Δ.Ε. Πύλης, Γόμφων, Πιαλείας» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.

ΑΔΑ: ΨΖΗΔΩ14-Ε1Γ 19 Αυγ 2019

Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Επέκταση αποχετευτικού αγωγού ομβρίων στην Τ.Κ. Στουρναραίικων».

ΑΔΑ: ΩΙΑ1Ω14-ΘΗΒ 19 Αυγ 2019

Χορήγηση ξυλείας ατομικών αναγκών στις Τ.Κ. Γαρδικίου και Μεσοχώρας.

ΑΔΑ: ΨΣΡΓΩ14-Η0Θ 19 Αυγ 2019

Αίτημα του Προέδρου του Δασικού Συν/σμού Δήμου Αιθήκων Δημοτικό Διαμέρισμα Γαρδικίου «ΟΙ ΚΑΤΑΚΛΥΖΌΜΕΝΟΙ» για παράταση του αρ. 42/2018 πρωτοκόλλου εγκατάστασης και παράταση υλοτομίας στη συστάδα 7β του Δημοτικού Δάσους Τ.Κ. Γαρδικίου Δήμου Πύλης.

ΑΔΑ: 789ΛΩ14-Θ4Σ 19 Αυγ 2019

Χορήγηση αδειών συμμετοχής στην ετήσια εμποροπανήγυρη Τ.Κ. Πύλης ενόψει της θρησκευτικής εορτής της Απόδοσης της Κοιμήσεως της Θεοτόκου (20 – 23 Αυγούστου 2019).

ΑΔΑ: 6Ξ3ΙΩ14-Ρ87 19 Αυγ 2019

Υποβολή αίτησης επιστροφής ασφαλιστικών εισφορών ως αχρεωστήτως καταβληθέντων προς ΕΦΚΑ (τ. ΙΚΑ).

ΑΔΑ: 6ΟΘ9Ω14-ΒΣΟ 19 Αυγ 2019

Τροποποίηση προϋπολογισμού, οικ. έτους 2019.

ΑΔΑ: 6ΚΥΟΩ14-3ΚΔ 19 Αυγ 2019

Αποδοχή επιχορήγησης από το Υπουργείο Εσωτερικών για την καταβολή εκλογικής αποζημίωσης των υπαλλήλων του Δήμου που συμμετείχαν στην προπαρασκευή και διεξαγωγή των Δημοτικών και Περιφερειακών Εκλογών και των Εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαΐου 2019, και των επαναληπτικών εκλογών της 2ας Ιουνίου 2019.

ΑΔΑ: Ω6Α1Ω14-Ο2Χ 19 Αυγ 2019

Αίτηση αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών στην Τ.Κ. Ροπωτού» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.

ΑΔΑ: ΩΡΚΜΩ14-6ΕΥ 19 Αυγ 2019

Έγκριση απόφασης του Οργανισμού Κοινωνικών Πολιτιστικών Αθλητικών Δράσεων (Ο.Κ.Π.Α.Δ.) Δήμου Πύλης «Άγιος Βησσαρίων» σχετικά με την τροποποίηση προϋπολογισμού, οικ. έτους 2019.

ΑΔΑ: Ω424Ω14-ΠΞΜ 18 Ιούλ 2019

Έγκριση διενέργειας προμήθειας δύο μεταχειρισμένων ημιφορτηγών αυτοκινήτων 4Χ4 από το ελεύθερο εμπόριο.

ΑΔΑ: 6ΡΤ8Ω14-6Σ0 18 Ιούλ 2019

Αίτηση αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Επέκταση αποχετευτικού αγωγού ομβρίων στην Τ.Κ. Στουρναραίικων» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.

ΑΔΑ: ΩΕΦΘΩ14-5ΜΒ 18 Ιούλ 2019

Αίτηση αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Προμήθεια και τοποθέτηση υδρομετρητών στις Τ.Κ. Ελάτης, Νεραϊδοχωρίου και Βροντερού» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.

ΑΔΑ: ΩΩΨΒΩ14-ΠΕΥ 18 Ιούλ 2019

Αίτηση αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Αντικατάσταση εξωτερικού αγωγού ύδρευσης στην Τ.Κ. Γαρδικίου» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.

ΑΔΑ: ΩΞΛ9Ω14-ΠΨ2 18 Ιούλ 2019

Αίτηση αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Ύδρευση οικισμού Αετού του Κ.Δ. Παχτουρίου» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.

ΑΔΑ: ΩΦ6ΧΩ14-ΓΡ2 18 Ιούλ 2019

Αίτηση αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ. Ελάτης» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.

ΑΔΑ: 62Δ0Ω14-0Ξ2 18 Ιούλ 2019

Αίτηση αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στο Τ.Δ. Νεραϊδοχωρίου» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.

ΑΔΑ: 6ΩΙΒΩ14-ΖΒΨ 18 Ιούλ 2019

Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Ύδρευση οικισμού Αετού του Κ.Δ. Παχτουρίου».

ΑΔΑ: 7Χ6ΥΩ14-ΖΞ4 18 Ιούλ 2019
1 2 3 101