Διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων – κατανομή πιστώσεων

ΑΔΑ: 6Ρ6ΦΩ14-Ε91 23 Απρ 2019

Αίτηση Συλλόγου Αποδήμων Μυροφυλλιτών για παραχώρηση χρήσης λυόμενου οικήματος Τ.Κ. Μυροφύλλου.

ΑΔΑ: ΩΧΛΦΩ14-ΛΛΜ 23 Απρ 2019

Χορήγηση ξυλείας ατομικών αναγκών στις Τ.Κ. Βροντερού, Δέσης, Καλογήρων, Πύρρας.

ΑΔΑ: ΩΙΝΘΩ14-ΩΧΚ 23 Απρ 2019

Γνωμοδότηση για την κοπή δένδρων εντός κοινοχρήστων χώρων στην Τ.Κ. Πετροχωρίου.

ΑΔΑ: 6Ν2ΡΩ14-ΔΗΞ 23 Απρ 2019

Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., Μαθητεία ΕΠΑ.Σ., Μαθητεία Ι.Ε.Κ.) για απασχόληση στο Δήμο Πύλης.

ΑΔΑ: 6ΠΤ7Ω14-4ΛΙ 23 Απρ 2019

Τροποποίηση προϋπολογισμού, οικ. έτους 2019.

ΑΔΑ: 7ΝΨ0Ω14-32Κ 23 Απρ 2019

Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος, οικ. έτους 2019.

ΑΔΑ: Ψ9ΕΧΩ14-ΓΡΞ 23 Απρ 2019

Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για συμμετοχή του στην επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση – κατασκευή τεχνικών υποδομών στη Δ.Ε. Πινδέων» – συγκρότηση επιτροπής.

ΑΔΑ: Ψ5ΕΜΩ14-ΥΣΔ 23 Απρ 2019

Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για συμμετοχή του στην επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση κεντρικού οικισμού Τ.Κ. Ελάτης» – συγκρότηση επιτροπής.

ΑΔΑ: ΩΦ0ΛΩ14-ΤΘΥ 23 Απρ 2019

Έγκριση μελέτης – Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Μεταφορά νερού από γέφυρα ως Νερόμυλο στην Τ.Κ. Πύλης».

ΑΔΑ: Ω0ΔΝΩ14-Ζ0Η 23 Απρ 2019

Έγκριση μελέτης – Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Βλαταναίων Τ.Κ. Ελάτης».

ΑΔΑ: 62ΨΖΩ14-ΗΥΔ 23 Απρ 2019

Έγκριση μελέτης – Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Κατασκευή δικτύου ύδρευσης και δεξαμενής στην Τ.Κ. Μεσοχώρας».

ΑΔΑ: 6ΩΖΠΩ14-ΧΞΗ 23 Απρ 2019

Έγκριση κίνησης διαδικασίας σύνταξης της μελέτης ΣΧΟΟΑΠ πρώην Δήμου Πινδέων.

ΑΔΑ: Ω7ΒΒΩ14-0Ο9 23 Απρ 2019

Αίτηση λεσχών μοτοσυκλέτας για συνδιοργάνωση εκδήλωσης «Αντάμωμα φίλων μοτοσυκλέτας» – κατανομή πίστωσης.

ΑΔΑ: ΨΘΨΜΩ14-Η8Π 23 Απρ 2019

Αίτηση Καλύβα Χρήστου για χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης – κατανομή πίστωσης.

ΑΔΑ: ΨΟΟΠΩ14-ΔΓΔ 23 Απρ 2019

Αίτηση Πολυγένη Ελένης για χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης – κατανομή πίστωσης.

ΑΔΑ: Ψ49ΙΩ14-ΝΣΟ 23 Απρ 2019

Αίτηση Συλλόγου Φίλων Αθλητισμού Γέρακα για συνδιοργάνωση αγώνα ποδηλασίας «Bike Odyssey 2019» – κατανομή πίστωσης.

ΑΔΑ: Ω52ΤΩ14-6ΦΒ 23 Απρ 2019

Αίτηση Μπρέλλα Αντωνίου για διαγραφή οφειλών από μισθώματα δημοτικού καταστήματος Νέας Πεύκης.

ΑΔΑ: ΩΙΤΟΩ14-5Κ2 23 Απρ 2019

Αίτηση Κανδύλη Αικατερίνης για συμψηφισμό οφειλόμενων μισθωμάτων με δαπάνες κατασκευής υπόστεγου στο περίπτερο του Πάρκου Παραποτάμου.

ΑΔΑ: ΩΚΔ5Ω14-1ΘΟ 23 Απρ 2019

Επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού στις Τ.Κ. Αγίου Βησσαρίωνα, Δροσερού, Ελάτης, Μουριάς, Παλαιομονάστηρου, Πύλης, Φιλύρας.

ΑΔΑ: ΩΘΔΠΩ14-640 23 Απρ 2019
1 2 3 99