Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου για συμμετοχή τους στα Σχολικά Συμβούλια των Σχολικών Μονάδων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πύλης.

ΑΔΑ: 662ΛΩ14-Ο9Π 06 Σεπ 2021

Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ. για απασχόληση στο Δήμο Πύλης με ΑΦΜ 998284560 κατά την περίοδο 2021 – 2022.

ΑΔΑ: 685ΓΩ14-ΖΟΦ 06 Σεπ 2021

Αίτηση της εταιρείας BR ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΕ για έγκριση μακροχρόνιας μίσθωσης για την κατασκευή μικρού υδροηλεκτρικού σταθμού ισχύος 0,75 MW στη θέση «Ρέμα Κρυόβρυση», της Τ.Κ. Πύρρας, στην Δημοτική Ενότητα Αιθήκων, του Δήμου Πύλης, της Π.Ε. Τρικάλων, της εταιρείας «BR ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΕ».

ΑΔΑ: ΨΛΗΘΩ14-ΤΤΠ 06 Σεπ 2021

Αίτηση της εταιρείας BR ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΕ για διέλευση αγωγού για την κατασκευή μικρού υδροηλεκτρικού σταθμού ισχύος 0,75 MW στη θέση «Ρέμα Κρυόβρυση», της Τ.Κ. Πύρρας, στην Δημοτική Ενότητα Αιθήκων, του Δήμου Πύλης, της Π.Ε. Τρικάλων, της εταιρείας «BR ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΕ».

ΑΔΑ: ΨΠΖ7Ω14-ΦΤ8 06 Σεπ 2021

Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2021.

ΑΔΑ: 62Ι6Ω14-Χ96 06 Σεπ 2021

Διατύπωση γνώμης επί μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «Υδροηλεκτρικό Έργο (ΥΗΕ) Μεσοχώρας, στον ποταμό Αχελώο, Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων» της εταιρείας ΔΕΗ Α.Ε.

ΑΔΑ: ΨΣΙΥΩ14-290 06 Σεπ 2021

Διεξαγωγή ή μη της ετήσιας εμποροπανήγυρης Κοινότητας Πύλης για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID – 19.

ΑΔΑ: ΩΖΔ8Ω14-ΩΚΝ 19 Αυγ 2021

Παροχή γνώμης επί του σχεδίου καθορισμού τιμολογιακής πολιτικής της Π.Α.ΔΥ.Θ. Α.Ε. για το έτος 2022.

ΑΔΑ: ΨΛΦ0Ω14-Ρ6Υ 27 Ιούλ 2021

Διατύπωση γνώμης σχετικά με τον καθορισμό επιμέρους χρήσεων γης στην επέκταση οικισμού Αγίου Βησσαρίωνα Δήμου Πύλης.

ΑΔΑ: 6ΟΔΚΩ14-ΒΛ0 27 Ιούλ 2021

Διατύπωση γνώμης επί μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για τη «Διευθέτηση κεντρικού ρέματος οικισμού Πιαλείας» στη Δ.Ε. Πιαλείων του Δήμου Πύλης, της Π.Ε. Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

ΑΔΑ: ΩΙ4ΨΩ14-6ΥΩ 27 Ιούλ 2021

Διατύπωση γνώμης επί μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για τη «Διευθέτηση κεντρικού ρέματος οικισμού Φιλύρας» στη Δ.Ε. Πιαλείων του Δήμου Πύλης, της Π.Ε. Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

ΑΔΑ: Ψ3Ξ7Ω14-Π29 27 Ιούλ 2021

Αίτηση Τσώλα Σαββούλας για παράταση μίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην Κοινότητα Αγίου Βησσαρίωνα

ΑΔΑ: Ψ0ΕΥΩ14-ΨΜΣ 27 Ιούλ 2021

Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην Κοινότητα Αθαμανίας.

ΑΔΑ: 6ΠΜΥΩ14-ΧΦ6 30 Ιούλ 2021

Έγκριση εκμίσθωσης αγροτεμαχίου στην Κοινότητα Φήκης.

ΑΔΑ: 650ΙΩ14-6Υ1 27 Ιούλ 2021

Εξουσιοδότηση Δημάρχου για υπογραφή σύμβασης μίσθωσης δημοτικής έκτασης στη θέση Βαμπούλο 2 της Κοινότητας Φήκης με την εταιρεία ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.

ΑΔΑ: Ω8ΧΕΩ14-ΞΘΤ 27 Ιούλ 2021
1 2 3 158