Αίτηση Κατράνα Θωμά, μισθωτή δημοτικού ακινήτου στη θέση Νέα Πύλη της Κοινότητας Πύλης για απαλλαγή από υποχρέωση καταβολής ενοικίου.

ΑΔΑ: 6ΓΕΙΩ14-ΨΛΤ 25 Φεβ 2021

Αίτηση Παπαβασιλείου Ευαγγελίας για χορήγηση παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών.

ΑΔΑ: 6ΜΔΝΩ14-ΒΛΞ 25 Φεβ 2021

Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για συμμετοχή του στην επιτροπή για την εκτίμηση της εν ζωή αξίας των ζώων που σφάζονται σε εφαρμογή του προγράμματος φυματίωσης – βρουκέλλωσης και ενζωοτικής λεύκωσης

ΑΔΑ: ΩΣ8ΖΩ14-54Θ 25 Φεβ 2021

Τροποποίηση κανονισμού λαϊκής αγοράς.

ΑΔΑ: 6ΡΩΔΩ14-462 25 Φεβ 2021

Έγκριση υπογραφής Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες.

ΑΔΑ: Ψ3ΙΓΩ14-ΒΤΗ 25 Φεβ 2021

Έγκριση Σχεδίου Αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών και άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων του Δήμου Πύλης με την Κωδική Ονομασία «ΔΑΡΔΑΝΟΣ».

ΑΔΑ: 61ΛΩΩ14-84Φ 25 Φεβ 2021

Τροποποίηση της αριθμ. 301/2019 απόφασης Δ.Σ. «Λήψη απόφασης για την υποβολή αιτήματος για ένταξη της πράξης «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Πύλης» στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙI» – κάλυψη οικονομικής διαφοράς από ίδιους πόρους» ως προς το σκέλος που αφορά την κάλυψη της οικονομικής διαφοράς από ιδίους πόρους του Δήμου

ΑΔΑ: 6436Ω14-2ΡΝ 25 Φεβ 2021

Έγκριση υποχρεωτικής αναμόρφωσης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2021 που αφορά το Δήμο Πύλης και τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Πύλης (Δ.Ε.Υ.Α. Πύλης).

ΑΔΑ: 6Λ19Ω14-ΔΙΠ 25 Φεβ 2021

Ψήφιση Τμήματος Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2021, που αφορά τον Οργανισμό Κοινωνικών, Πολιτιστικών, Αθλητικών Δράσεων (Ο.Κ.Π.Α.Δ.) Δήμου Πύλης.

ΑΔΑ: 6ΒΒ7Ω14-135 25 Φεβ 2021

Αίτηση Κατσιαντώνη Μαριάννας για τροποποίηση μισθωτήριας σύμβασης αγροτεμαχίου στην Κοινότητα Πηγής.

ΑΔΑ: ΨΧΓΦΩ14-ΨΦΤ 25 Φεβ 2021

Αίτηση Εκκλησιαστικής Επιτροπής της Ενορίας του Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Πιαλείας για παραχώρηση δημοτικής έκτασης για ανέγερση ναΐσκου.

ΑΔΑ: 69Γ0Ω14-68Ο 25 Φεβ 2021

Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2021.

ΑΔΑ: Ψ8ΑΓΩ14-ΔΦΒ 25 Φεβ 2021

Ανανέωση συμβάσεων προσωπικού ΙΔΟΧ Κέντρου Κοινότητας Δήμου Πύλης.

ΑΔΑ: ΨΔ0ΞΩ14-ΩΟΙ 04 Μαρ 2021

Έγκριση διέλευσης υπόγειου αγωγού σε δημοτική έκταση στην Κοινότητα Βαθυρρεύματος στην εταιρεία ΚΟΡΥΦΗ Κ2 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.».

ΑΔΑ: ΩΙ04Ω14-ΙΨΕ 29 Ιαν 2021

Ψήφιση Τμήματος Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2021, που αφορά τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Πύλης (Δ.Ε.Υ.Α. Πύλης).

ΑΔΑ: 9ΔΥΑΩ14-ΓΟΨ 29 Ιαν 2021
1 2 3 154