Υποβολή πρότασης για ένταξη του Δήμου στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ V που αφορά στην προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων των δήμων της χώρας.

ΑΔΑ: ΩΘΑΣΩ14-ΧΑΤ 26 Φεβ 2019

Αίτηση αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Αναπλάσεις στην Τ.Κ. Περτουλίου» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.

ΑΔΑ: 9Π7ΡΩ14-ΦΨΑ 26 Φεβ 2019

Εισήγηση Δ/νσης Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος για επικύρωση ανταλλαγής δημοτικής έκτασης με έκταση ιδιοκτησίας Γαλάνη Ευθυμίας στον οικισμό Λιλή της Τ.Κ. Παραποτάμου.

ΑΔΑ: 6ΑΠΜΩ14-Κ0Δ 26 Φεβ 2019

Μεταβίβαση οικοπέδου, ιδιοκτησίας Δήμου στο ΦοΔΣΑ Δυτικής Θεσσαλίας με την επωνυμία «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.» & δ.τ. «Π.Α.ΔΥ.Θ. Α.Ε.», σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 245 του Ν. 4555/2018.

ΑΔΑ: Ψ3Υ9Ω14-ΔΔΞ 26 Φεβ 2019

Μεταβίβαση έξι (6) απορριμματοφόρων οχημάτων στο σημερινό Δήμο Πύλης λόγω του Προγράμματος Καλλικράτη.

ΑΔΑ: 6ΨΣΑΩ14-ΡΕΩ 26 Φεβ 2019

Ένταξη του Δήμου Πύλης στο Σύστημα Διαλειτουργικότητας Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Δήμων Ελλάδας (διακριτικό όνομα govHUB) – Ορισμός διαχειριστή του συστήματος και αναπληρωτή του.

ΑΔΑ: 6ΥΙΧΩ14-ΨΨ4 26 Φεβ 2019

Έγκριση της υποστήριξης και φιλοξενίας πληροφοριακών συστημάτων του Δήμου Πύλης από την «Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ» μέσω των υποδομών του Κυβερνητικού Υπολογιστικού Νέφους (Government Cloud – G – Cloud) της «Κοινωνίας της Πληροφορίας AE».

ΑΔΑ: 6ΒΤ8Ω14-ΚΘΞ 26 Φεβ 2019

Αίτηση Βελώνη Ευαγγελίας για μείωση μισθώματος δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Πύλης.

ΑΔΑ: 6ΠΨ5Ω14-ΣΣΗ 26 Φεβ 2019

Αίτηση Κρομμύδα Ευθυμίας για μείωση μισθώματος δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Πύλης.

ΑΔΑ: ΩΗΤ5Ω14-ΔΑΘ 26 Φεβ 2019

Αίτηση της Εθελοντικής Επιτροπής Οργάνωσης Καρναβαλιού Πηγής και του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου Πηγής για συνδιοργάνωση εκδήλωσης αναβίωσης του Καρναβαλιού της Πηγής – κατανομή πίστωσης.

ΑΔΑ: Ψ9ΗΔΩ14-6Θ2 08 Μαρ 2019

Διοργάνωση αποκριάτικων εκδηλώσεων – κατανομή πίστωσης.

ΑΔΑ: 69ΖΛΩ14-7ΞΑ 26 Φεβ 2019

Κατανομή πίστωσης για τον εορτασμό της επετείου της 25ης Μαρτίου 1821.

ΑΔΑ: ΨΞ6ΟΩ14-0ΦΩ 26 Φεβ 2019

Eπέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού στις Τ.Κ. Στουρναραίικων, Κορυφής – κατανομή πίστωσης.

ΑΔΑ: Ψ00ΖΩ14-ΦΧ0 26 Φεβ 2019

Έγκριση Υποχρεωτικής Αναμόρφωσης Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2019.

ΑΔΑ: Ω8ΦΖΩ14-2Α8 26 Φεβ 2019

Καταβολή εξόδων παράστασης στον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο και αποζημίωσης στα μέλη του Δ.Σ. του Ο.Κ.Π.Α.Δ. Δήμου Πύλης.

ΑΔΑ: ΨΜΗΦΩ14-7ΝΤ 26 Φεβ 2019

Έγκριση απόφασης του Οργανισμού Κοινωνικών Πολιτιστικών Αθλητικών Δράσεων (Ο.Κ.Π.Α.Δ.) Δήμου Πύλης «Άγιος Βησσαρίων» σχετικά με την έγκριση απολογιστικών οικονομικών στοιχείων έτους 2018 του Ο.Κ.Π.Α.Δ. Δήμου Πύλης «Άγιος Βησσαρίων».

ΑΔΑ: ΨΥΣ3Ω14-ΕΑΨ 26 Φεβ 2019

Κάλυψη μη επιλέξιμων δαπανών του έργου «Συντήρηση – Αποκατάσταση σχολικών κτιρίων» από ιδίους πόρους του Δήμου.

ΑΔΑ: 7ΖΒΘΩ14-ΦΘΑ 26 Φεβ 2019

Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για συμμετοχή του στην επιτροπή προσωρινής παραλαβής του έργου «Συντήρηση – κατασκευή τεχνικών υποδομών στην Δ.Ε. Αιθήκων» – συγκρότηση επιτροπής.

ΑΔΑ: 645ΟΩ14-9ΒΩ 26 Φεβ 2019

Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για συμμετοχή του στην επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση δημοτικών κτιρίων και κτιριακών υποδομών Δήμου Πύλης» – συγκρότηση επιτροπής.

ΑΔΑ: ΩΜΗΙΩ14-ΔΘΚ 26 Φεβ 2019

Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για συμμετοχή του στην επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή μικρών τεχνικών και βελτίωση υποδομών στις Δ.Ε. Πύλης – Αιθήκων» – συγκρότηση επιτροπής.

ΑΔΑ: 6Η0ΚΩ14-ΞΣΠ 26 Φεβ 2019
1 2 3 95