Αίτηση Ξηντάρα Λαμπρινής για μείωση μισθώματος δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Πύλης.

ΑΔΑ: Ψ7ΩΦΩ14-ΣΚΓ 17 Δεκ 2018

Αίτηση Ξηντάρα Ασπασίας για μείωση μισθώματος δημοτικών καταστημάτων στην Τ.Κ. Πύλης.

ΑΔΑ: 6ΟΩΣΩ14-ΡΒ2 17 Δεκ 2018

Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας για διαγραφή προσαυξήσεων οφειλών, λόγω μη επίδοσης της ατομικής ειδοποίησης (αίτηση Καραμέτου Ευάγγελου).

ΑΔΑ: 6ΙΓΘΩ14-Ν0Ω 17 Δεκ 2018

Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας για διαγραφή προσαυξήσεων οφειλών, λόγω μη επίδοσης της ατομικής ειδοποίησης (αίτηση Τσέλιγκα Ευάγγελου).

ΑΔΑ: 66Σ1Ω14-ΚΣ9 17 Δεκ 2018

Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας για διαγραφή προσαυξήσεων οφειλών, λόγω μη επίδοσης της ατομικής ειδοποίησης (αίτηση Σιαφάκα Αθηνάς).

ΑΔΑ: 78ΧΘΩ14-ΤΛΑ 17 Δεκ 2018

Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας για διαγραφή προσαυξήσεων οφειλών, λόγω μη επίδοσης της ατομικής ειδοποίησης (αίτηση Τζιορτζιώτη Στέφανου).

ΑΔΑ: ΩΙ8ΟΩ14-ΨΞΜ 17 Δεκ 2018

Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας για διαγραφή προσαυξήσεων οφειλών, λόγω μη επίδοσης της ατομικής ειδοποίησης (αίτηση Χασιώτη Κωνσταντίνου).

ΑΔΑ: ΨΞΡΝΩ14-ΧΡΑ 17 Δεκ 2018

Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για συμμετοχή του στην επιτροπή προσωρινής παραλαβής του έργου «Συντήρηση – κατασκευή τεχνικών υποδομών στην Δ.Ε. Πύλης» – συγκρότηση επιτροπής.

ΑΔΑ: ΩΩΠ1Ω14-Ε1Ω 17 Δεκ 2018

Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για συμμετοχή του στην επιτροπή προσωρινής παραλαβής του έργου «Ασφαλτοστρώσεις – Συντηρήσεις ασφαλιστικών» – συγκρότηση επιτροπής.

ΑΔΑ: 6Ρ0ΞΩ14-ΡΥΩ 17 Δεκ 2018

Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Κατεδάφιση και απομάκρυνση επικίνδυνων κτισμάτων στην Τ.Κ. Ροπωτού».

ΑΔΑ: 6Ξ9ΦΩ14-ΔΗΛ 17 Δεκ 2018

Έγκριση και παραλαβή παραδοτέων Α φάσης του ερευνητικού έργου «Πολυκριτηριακή ανάλυση για την εκτίμηση του πλημμυρικού κινδύνου και την εύρεση βέλτιστων θέσεων για την κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων στην περιοχή Τρικάλων».

ΑΔΑ: 6Ξ31Ω14-Ζ6Μ 17 Δεκ 2018

Τροποποίηση προϋπολογισμού, οικ. έτους 2018

ΑΔΑ: ΩΦ4ΑΩ14-ΒΦΛ 17 Δεκ 2018

Έγκριση υλοποίησης του έργου «Συντήρηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων, νέα αθλητικά κέντρα, αθλητικοί χώροι σχολείων κ.λ.π. 2018» μέσω προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Θεσσαλίας και τους Δήμους Τρικκαίων, Μετεώρων, Πύλης, Φαρκαδόνας και εξουσιοδότηση εκπροσώπου του Δήμου Πύλης για την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης.

ΑΔΑ: ΨΕΧΩΩ14-ΨΘΤ 17 Δεκ 2018

Έγκριση απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Κ.Π.Α.Δ. σχετικά με την ψήφιση προϋπολογισμού, οικ. έτους 2019.

ΑΔΑ: ΩΥΘ1Ω14-ΤΣΒ 17 Δεκ 2018

Χρησιμοποίηση ποσοστού έως 12% του συνολικού ποσού της Συλλογικής Απόφασης Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΣΑΤΑ) για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών.

ΑΔΑ: 7ΖΛΦΩ14-ΠΤΖ 17 Δεκ 2018

Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2019.

ΑΔΑ: Ψ976Ω14-Μ9Ο 17 Δεκ 2018

Ψήφιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2019.

ΑΔΑ: ΨΠΛΨΩ14-ΣΚ3 17 Δεκ 2018

Έγκριση απολογισμού και ισολογισμού του Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2017.

ΑΔΑ: 66ΞΩΩ14-Θ8Ο 17 Δεκ 2018

Καθορισμός χώρου υπαίθριας διαφήμισης στην Τ.Κ. Πύλης.

ΑΔΑ: 78ΣΗΩ14-Τ5Π 04 Δεκ 2018

Μεταφορά λήμματος ξυλείας δημοτικού δάσους Τ.Κ. Μεσοχώρας στο έτος 2019.

ΑΔΑ: ΨΧΦΚΩ14-3ΓΔ 17 Δεκ 2018
1 2 3 91