Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2022.

ΑΔΑ: 9ΗΞΤΩ14-08Π 28 Δεκ 2022
https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΗΞΤΩ14-08Π?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Αίτημα της εταιρείας «ΝΑΝΚΟ ΜΥΗΕ ΠΑΛΑΙΟΜΑΝΤΡΙ Α.Ε.» για την μίσθωση δημοτικών εκτάσεων για την εγκατάσταση του έργου: «Μικρό Υδροηλεκτρικό Έργο στη θέση Δέση, ισχύος 1,57 MW, του Δήμου Πύλης, της Π.Ε. Τρικάλων».

ΑΔΑ: 65ΛΝΩ14-ΖΧΔ 28 Δεκ 2022
https://diavgeia.gov.gr/doc/65ΛΝΩ14-ΖΧΔ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Αίτημα της εταιρείας «ΝΑΝΚΟ ΜΥΗΕ ΠΑΛΑΙΟΜΑΝΤΡΙ Α.Ε.» για την εγκατάσταση του έργου: «Μικρό Υδροηλεκτρικό Έργο στη θέση Δέση, ισχύος 1,57 MW, του Δήμου Πύλης, της Π.Ε. Τρικάλων».

ΑΔΑ: 6ΞΩ6Ω14-Ω49 28 Δεκ 2022
https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΞΩ6Ω14-Ω49?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Έγκριση Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων χρήσης για το οικονομικό έτος 2021.

ΑΔΑ: 6ΨΕ7Ω14-3ΔΔ 28 Δεκ 2022
https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΨΕ7Ω14-3ΔΔ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Αιτήσεις καθαριστριών σχολικών κτιρίων ΙΔΟΧ για αύξηση ωραρίου.

ΑΔΑ: 9ΠΤΗΩ14-Α5Ξ 28 Δεκ 2022
https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΠΤΗΩ14-Α5Ξ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Αίτηση ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για παραχώρηση χώρου για εγκατάσταση υπαίθριου υποσταθμού συνεπτυγμένου τύπου για την υλοποίηση της παραλλαγής του δικτύου μέσης και χαμηλής τάσης στην πλατεία που βρίσκεται έναντι της οδού Αγ. Νικολάου αρ. 1 στην Κοινότητα Πύλης.

ΑΔΑ: 6Ρ5ΑΩ14-1ΑΔ 28 Δεκ 2022
https://diavgeia.gov.gr/doc/6Ρ5ΑΩ14-1ΑΔ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Αίτηση COSMOTE για σύναψη σύμβασης μίσθωσης για θέση σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας με την ονομασία AGIOS PROKOPIOS ML No 4673.

ΑΔΑ: 92ΒΧΩ14-ΒΧ0 28 Δεκ 2022
https://diavgeia.gov.gr/doc/92ΒΧΩ14-ΒΧ0?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Αίτηση COSMOTE για σύναψη σύμβασης μίσθωσης για θέση σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας με την ονομασία VATHIREMA X No 4545.

ΑΔΑ: 9ΗΞΖΩ14-8ΩΤ 28 Δεκ 2022
https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΗΞΖΩ14-8ΩΤ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Αίτηση Λαζαρίνα Δημητρίου, μισθωτή δημοτικού αγροτεμαχίου στη θέση Αμπέλια Κοινότητας Πηγής για παράταση σύμβασης μίσθωσης.

ΑΔΑ: 9617Ω14-Ζ2Θ 28 Δεκ 2022
https://diavgeia.gov.gr/doc/9617Ω14-Ζ2Θ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Αίτηση Ξηντάρα Ασπασίας, μισθώτριας τριών (3) δημοτικών ακινήτων στον οικισμό Νέα Πύλη Κοινότητας Πύλης για μείωση των μισθωμάτων.

ΑΔΑ: ΩΧΔΠΩ14-ΦΑ3 28 Δεκ 2022
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΧΔΠΩ14-ΦΑ3?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Αίτηση Πατρίκη Ηλία, μισθωτή δημοτικού καταστήματος στην Κοινότητα Δέσης για παράταση μίσθωσης.

ΑΔΑ: ΨΡΖΤΩ14-ΖΣΝ 28 Δεκ 2022
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΡΖΤΩ14-ΖΣΝ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Ψήφιση προϋπολογισμού του Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2023.

ΑΔΑ: 6ΔΧΤΩ14-ΙΔ5 28 Δεκ 2022
https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΔΧΤΩ14-ΙΔ5?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Ψήφιση τμήματος Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2023, που αφορά τον Δήμο Πύλης και την Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Πύλης (Δ.Ε.Υ.Α. Πύλης).

ΑΔΑ: 6ΦΑΖΩ14-Ο5Ψ 28 Δεκ 2022
https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΦΑΖΩ14-Ο5Ψ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Ψήφιση τεχνικού προγράμματος Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2023.

ΑΔΑ: ΩΥΖΩΩ14-ΥΥΥ 28 Δεκ 2022
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΥΖΩΩ14-ΥΥΥ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Διατύπωση γνώμης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την κατασκευή και λειτουργία δύο (2) ΑΣΠΗΕ, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 27 MW και συνολικής μέγιστης ισχύος παραγωγής 24,6 MW στις θέσεις «ΑΥΓΟ» ΚΑΙ «ΛΑΠΑΤΑ», των Δ.Ε. Αιθήκων & Πινδέων, του Δήμου Πύλης, στην Π.Ε. Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, των «GREEN VELOCITY 1MIKE» & «WIND ENERGY FACILITY MIKE».

ΑΔΑ: 612ΙΩ14-0Φ1 27 Δεκ 2022
https://diavgeia.gov.gr/doc/612ΙΩ14-0Φ1?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου
1 2 3 170