Αίτηση Χήρα Μαρίας για χορήγηση παραγωγικής άδειας πωλητή υπαίθριου (πλανοδίου) εμπορίου.

ΑΔΑ: Ψ8Ω6Ω14-ΕΑΓ 09 Οκτ 2020

Αίτηση Τσιαντή Νικολάου για χορήγηση παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών.

ΑΔΑ: 6ΩΛΒΩ14-ΟΕΦ 09 Οκτ 2020

Αίτηση Γούλα Μαρίας για χορήγηση παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών.

ΑΔΑ: 62ΠΜΩ14-ΒΑΔ 09 Οκτ 2020

Εισήγηση Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης για υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης αγροτών.

ΑΔΑ: Ψ4ΡΝΩ14-ΩΦ8 09 Οκτ 2020

Έγκριση υπογραφής Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ Κ.Ε.Δ.Ε. και Δήμου Πύλης με θέμα «Συνεργασία και συντονισμός ενεργειών για την υλοποίηση του αντικειμένου της από 11/06/2020 δωρεάς του Κοινωφελούς Ιδρύματος Σταύρου Νιάρχου (Ι.Σ.Ν.) προς την Κ.Ε.Δ.Ε. με δικαιούχους τους Δήμους και τα Κοινωνικά Παντοπωλεία αυτών συνολικού ποσού 1.478.300 ευρώ για την ενίσχυση ευπαθών κοινωνικών ομάδων που επλήγησαν από τις οικονομικές συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19».

ΑΔΑ: ΩΓΟΩΩ14-379 09 Οκτ 2020

Ετήσια εισφορά μεταφόρτωσης και υγειονομικής ταφής απορριμμάτων και τέλος αποκομιδής ανακυκλώσιμων υλικών συσκευασίας Δήμου Πύλης προς την ΠΑΔΥΘ Α.Ε. για το έτος 2021.

ΑΔΑ: 67ΣΖΩ14-Γ34 09 Οκτ 2020

Καθορισμός ποσού δαπάνης που θα καταλογιστεί για τον καθαρισμό οικοπέδου στην Κοινότητα Δροσερού.

ΑΔΑ: ΨΝΔΡΩ14-ΩΘΞ 09 Οκτ 2020

Διατύπωση γνώμης επί αιτήσεως LITTLE ACRE MILK FARM Α.Ε.

ΑΔΑ: Ω8ΖΤΩ14-ΥΣ4 09 Οκτ 2020

Αίτηση Ν.Π.Δ.Δ. «Ιερά Μονή Αγίου Βησσαρίωνος Δούσικου» για αναγνώριση ιδιοκτησίας του στο κτίριο του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου που βρίσκεται εντός του νεκροταφείου Αγίου Βησσαρίωνα και μιας περιμέτρου 1,5 μέτρου γύρω από το ναό για τις λατρευτικές ανάγκες του Ιερού Ναού.

ΑΔΑ: ΨΜΦΥΩ14-00Ξ 09 Οκτ 2020

Έγκριση έκθεσης καταμέτρησης και εκτίμησης για την αγορά αγροτεμαχίου ιδιοκτησίας Σοφίας Σπανού και Δημητρούλας Σπανού στην Κοινότητα Φιλύρας

ΑΔΑ: ΨΖ18Ω14-ΜΓ6 09 Οκτ 2020

Αίτηση της εταιρείας ΚΟΡΥΦΗ Κ2 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. για διέλευση υπόγειου αγωγού σε δημοτική έκταση στην Κοινότητα Βαθυρρεύματος

ΑΔΑ: 629ΠΩ14-ΗΙΤ 09 Οκτ 2020

Έγκριση μακροχρόνιας εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης στην Κοινότητα Βαθυρρεύματος για εγκατάσταση μικρού υδροηλεκτρικού έργου.

ΑΔΑ: 6Π6ΨΩ14-Ξ0Χ 09 Οκτ 2020

Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικών αγροτεμαχίων στην Κοινότητα Μουριάς.

ΑΔΑ: ΩΚΒΗΩ14-1Δ6 09 Οκτ 2020

Έγκριση διενέργειας επαναληπτικού διαγωνισμού εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης στην Κοινότητα Μουριάς.

ΑΔΑ: 99ΖΡΩ14-Λ20 09 Οκτ 2020

Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικού καταστήματος στην Κοινότητα Νέας Πεύκης.

ΑΔΑ: Ψ60ΙΩ14-ΙΩΛ 09 Οκτ 2020
1 2 3 150